Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Duy Q. Ngo As
Juridisk navn:  Duy Q. Ngo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23270620
C/O I. K. Lykke As Postboks 2431 Torgarden Parkveien 80 Fax:
7005 Trondheim 254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914007003
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.1%
Resultat  
  
453.57%
Egenkapital  
  
29.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.041.000 17.946.000 19.867.000 20.431.000
Resultat: 465.000 84.000 74.000 522.000
Egenkapital: 1.100.000 847.000 783.000 945.000
Regnskap for  Duy Q. Ngo As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.041.000 17.946.000 19.867.000 20.431.000
Driftskostnader -18.547.000 -17.829.000 -19.759.000 -19.877.000
Driftsresultat 494.000 116.000 108.000 554.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -33.000 -36.000 -33.000
Finans -28.000 -32.000 -35.000 -32.000
Resultat før skatt 465.000 84.000 74.000 522.000
Skattekostnad -107.000 -20.000 -19.000 -141.000
Årsresultat 358.000 64.000 55.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.307.000 1.858.000 2.327.000 2.314.000
Sum eiendeler 2.313.000 1.864.000 2.333.000 2.320.000
Sum opptjent egenkapital 800.000 547.000 483.000 645.000
Sum egenkapital 1.100.000 847.000 783.000 945.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.213.000 1.017.000 1.550.000 1.375.000
Sum gjeld og egenkapital 2.313.000 1.864.000 2.333.000 2.320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.998.000 17.902.000 19.821.000 20.378.000
Andre inntekter 44.000 44.000 46.000 53.000
Driftsinntekter 19.041.000 17.946.000 19.867.000 20.431.000
Varekostnad -13.949.000 -13.507.000 -14.819.000 -14.967.000
Lønninger -2.281.000 -2.181.000 -2.591.000 -2.511.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.317.000 -2.141.000 -2.349.000 -2.399.000
Driftskostnader -18.547.000 -17.829.000 -19.759.000 -19.877.000
Driftsresultat 494.000 116.000 108.000 554.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -33.000 -36.000 -33.000
Finans -28.000 -32.000 -35.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -105.000 0 -218.000 0
Årsresultat 358.000 64.000 55.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000
Varebeholdning 797.000 670.000 827.000 868.000
Kundefordringer 88.000 53.000 44.000 72.000
Andre fordringer 529.000 435.000 196.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 893.000 701.000 1.260.000 1.159.000
Sum omløpsmidler 2.307.000 1.858.000 2.327.000 2.314.000
Sum eiendeler 2.313.000 1.864.000 2.333.000 2.320.000
Sum opptjent egenkapital 800.000 547.000 483.000 645.000
Sum egenkapital 1.100.000 847.000 783.000 945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 530.000 534.000 791.000 775.000
Betalbar skatt 107.000 20.000 19.000 141.000
Skyldig offentlige avgifter 195.000 210.000 235.000 181.000
Utbytte -105.000 0 -218.000 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 253.000 288.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 1.213.000 1.017.000 1.550.000 1.375.000
Sum gjeld og egenkapital 2.313.000 1.864.000 2.333.000 2.320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.094.000 841.000 777.000 939.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1 1.1
Soliditet 47.6 45.4 33.6 40.7
Resultatgrad 2.6 0.6 0.5 2.7
Rentedekningsgrad 1 3.5 3 16.8
Gjeldsgrad 1.1 1.2 2 1.5
Total kapitalrentabilitet 21.4 6.3 4.7 23.9
Signatur
15.08.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex