Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dybsjord Consulting As
Juridisk navn:  Dybsjord Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lars Olav Dybsjord Eiksveien 90A Eiksveien 90A Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921230559
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
207.33%
Resultat  
  
89.64%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.844.000 600.000
Resultat: 1.098.000 579.000
Egenkapital: 471.000 471.000
Regnskap for  Dybsjord Consulting As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.844.000 600.000
Driftskostnader -747.000 -22.000
Driftsresultat 1.097.000 579.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt 1.098.000 579.000
Skattekostnad -242.000 -132.000
Årsresultat 856.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.764.000 701.000
Sum eiendeler 1.764.000 701.000
Sum opptjent egenkapital 441.000 441.000
Sum egenkapital 471.000 471.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.292.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 1.763.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.844.000 600.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.844.000 600.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -727.000 -1.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -21.000
Driftskostnader -747.000 -22.000
Driftsresultat 1.097.000 579.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -856.000 0
Årsresultat 856.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 343.000 410.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.421.000 291.000
Sum omløpsmidler 1.764.000 701.000
Sum eiendeler 1.764.000 701.000
Sum opptjent egenkapital 441.000 441.000
Sum egenkapital 471.000 471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 242.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 134.000 79.000
Utbytte -856.000 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 1.292.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 1.763.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 472.000 472.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.1
Likviditetsgrad 2 1.4 3.1
Soliditet 26.7 67.3
Resultatgrad 59.5 96.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 62.3 82.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex