Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dybsjord Invest As
Juridisk navn:  Dybsjord Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 18 Geilovegen 24B Fax:
3581 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 923353534
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 693.000
Egenkapital: 723.000
Regnskap for  Dybsjord Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 700.000
Finanskostnader 0
Finans 700.000
Resultat før skatt 693.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 693.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 950.000
Sum omløpsmidler 724.000
Sum eiendeler 1.674.000
Sum opptjent egenkapital 693.000
Sum egenkapital 723.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 952.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 700.000
Finanskostnader 0
Finans 700.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 693.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 950.000
Sum anleggsmidler 950.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 724.000
Sum eiendeler 1.674.000
Sum opptjent egenkapital 693.000
Sum egenkapital 723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 950.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 952.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -228.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 43.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3
Total kapitalrentabilitet 41.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex