Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dybsjord Maskin As
Juridisk navn:  Dybsjord Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90176301
Furusetvegen 13A Lienvegen 155B Fax:
3580 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 998182980
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/19/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Geilo Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.86%
Resultat  
  
-5.67%
Egenkapital  
  
-5.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.451.000 3.789.000 2.619.000 3.211.000 3.318.000
Resultat: 183.000 194.000 -337.000 446.000 131.000
Egenkapital: 465.000 492.000 298.000 635.000 300.000
Regnskap for  Dybsjord Maskin As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.451.000 3.789.000 2.619.000 3.211.000 3.318.000
Driftskostnader -5.238.000 -3.590.000 -2.744.000 -2.474.000 -2.870.000
Driftsresultat 212.000 199.000 -125.000 736.000 447.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -29.000 -5.000 -212.000 -291.000 -316.000
Finans -29.000 -5.000 -212.000 -290.000 -316.000
Resultat før skatt 183.000 194.000 -337.000 446.000 131.000
Skattekostnad -10.000 0 0 -111.000 -35.000
Årsresultat 173.000 194.000 -337.000 334.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 226.000 308.000 4.680.000 5.002.000
Sum omløpsmidler 958.000 753.000 586.000 892.000 552.000
Sum eiendeler 1.259.000 979.000 894.000 5.572.000 5.554.000
Sum opptjent egenkapital 435.000 462.000 268.000 605.000 270.000
Sum egenkapital 465.000 492.000 298.000 635.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.915.000 4.140.000
Sum kortsiktig gjeld 794.000 486.000 597.000 1.022.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 1.259.000 978.000 895.000 5.572.000 5.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.451.000 3.789.000 2.534.000 2.940.000 3.252.000
Andre inntekter 0 0 85.000 271.000 66.000
Driftsinntekter 5.451.000 3.789.000 2.619.000 3.211.000 3.318.000
Varekostnad -1.591.000 -700.000 -700.000 -911.000 -1.229.000
Lønninger -1.635.000 -1.373.000 -609.000 -585.000 -743.000
Avskrivning -52.000 -33.000 -53.000 -2.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.960.000 -1.484.000 -1.382.000 -976.000 -799.000
Driftskostnader -5.238.000 -3.590.000 -2.744.000 -2.474.000 -2.870.000
Driftsresultat 212.000 199.000 -125.000 736.000 447.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -29.000 -5.000 -212.000 -291.000 -316.000
Finans -29.000 -5.000 -212.000 -290.000 -316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 194.000 -337.000 334.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 102.000 104.000 4.680.000 4.682.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 201.000 124.000 204.000 0 320.000
Sum varige driftsmidler 301.000 226.000 308.000 4.680.000 5.002.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 301.000 226.000 308.000 4.680.000 5.002.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 612.000 608.000 544.000 911.000 521.000
Andre fordringer 177.000 78.000 55.000 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 67.000 0 0 14.000
Sum omløpsmidler 958.000 753.000 586.000 892.000 552.000
Sum eiendeler 1.259.000 979.000 894.000 5.572.000 5.554.000
Sum opptjent egenkapital 435.000 462.000 268.000 605.000 270.000
Sum egenkapital 465.000 492.000 298.000 635.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.915.000 4.140.000
Leverandørgjeld 262.000 144.000 175.000 132.000 138.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 111.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 126.000 112.000 285.000 114.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 216.000 310.000 494.000 827.000
Sum kortsiktig gjeld 794.000 486.000 597.000 1.022.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 1.259.000 978.000 895.000 5.572.000 5.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 267.000 -11.000 -130.000 -562.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1 0.9 0.5
Soliditet 36.9 50.3 33.3 11.4 5.4
Resultatgrad 3.9 5.3 -4.8 22.9 13.5
Rentedekningsgrad 7.3 39.8 -0.6 2.5 1.4
Gjeldsgrad 1.7 1 2 7.8 17.5
Total kapitalrentabilitet 16.8 20.3 13.2 8.0
Signatur
23.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex