Dymo AS
Juridisk navn:  Dymo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78970070
Bjarne Skaus Vei 22A Bjarne Skaus Vei 22A Fax: 78970077
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 951473499
Aksjekapital: 360.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/8/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.73%
Resultat  
  
3.55%
Egenkapital  
  
2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.183.000 2.199.000 1.974.000 1.797.000 1.375.000
Resultat: 874.000 844.000 721.000 711.000 520.000
Egenkapital: 3.026.000 2.964.000 2.335.000 3.112.000 3.796.000
Regnskap for  Dymo AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.183.000 2.199.000 1.974.000 1.797.000 1.375.000
Driftskostnader -1.310.000 -1.358.000 -1.258.000 -1.109.000 -884.000
Driftsresultat 873.000 841.000 715.000 688.000 491.000
Finansinntekter 2.000 3.000 6.000 24.000 29.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 2.000 5.000 23.000 29.000
Resultat før skatt 874.000 844.000 721.000 711.000 520.000
Skattekostnad -213.000 -214.000 -198.000 -195.000 -147.000
Årsresultat 662.000 630.000 522.000 516.000 373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.844.000 2.850.000 2.857.000 2.822.000 2.822.000
Sum omløpsmidler 1.139.000 765.000 1.132.000 1.891.000 1.554.000
Sum eiendeler 3.983.000 3.615.000 3.989.000 4.713.000 4.376.000
Sum opptjent egenkapital 2.666.000 2.604.000 1.975.000 2.752.000 3.436.000
Sum egenkapital 3.026.000 2.964.000 2.335.000 3.112.000 3.796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 957.000 651.000 1.654.000 1.600.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 3.983.000 3.615.000 3.989.000 4.712.000 4.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.003.000 2.079.000 1.914.000 1.737.000 1.315.000
Andre inntekter 180.000 120.000 60.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 2.183.000 2.199.000 1.974.000 1.797.000 1.375.000
Varekostnad -3.000 -6.000 -40.000 -7.000 -8.000
Lønninger -1.078.000 -1.033.000 -909.000 -830.000 -562.000
Avskrivning -6.000 -7.000 -15.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -312.000 -294.000 -272.000 -314.000
Driftskostnader -1.310.000 -1.358.000 -1.258.000 -1.109.000 -884.000
Driftsresultat 873.000 841.000 715.000 688.000 491.000
Finansinntekter 2.000 3.000 6.000 24.000 29.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 2.000 5.000 23.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -1.300.000 -1.200.000 -300.000
Årsresultat 662.000 630.000 522.000 516.000 373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.493.000 2.493.000 2.493.000 2.493.000 2.493.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 28.000 35.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.516.000 2.521.000 2.528.000 2.493.000 2.493.000
Sum finansielle anleggsmidler 329.000 329.000 329.000 329.000 329.000
Sum anleggsmidler 2.844.000 2.850.000 2.857.000 2.822.000 2.822.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 279.000 181.000 142.000 182.000 183.000
Andre fordringer 0 0 238.000 1.176.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 860.000 584.000 752.000 533.000 1.220.000
Sum omløpsmidler 1.139.000 765.000 1.132.000 1.891.000 1.554.000
Sum eiendeler 3.983.000 3.615.000 3.989.000 4.713.000 4.376.000
Sum opptjent egenkapital 2.666.000 2.604.000 1.975.000 2.752.000 3.436.000
Sum egenkapital 3.026.000 2.964.000 2.335.000 3.112.000 3.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 213.000 214.000 198.000 195.000 147.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 76.000 76.000 95.000 47.000
Utbytte -600.000 0 -1.300.000 -1.200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 274.000 361.000 80.000 110.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 651.000 1.654.000 1.600.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 3.983.000 3.615.000 3.989.000 4.712.000 4.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 114.000 -522.000 291.000 974.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 0.7 1.2 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.7 1.2 2.7
Soliditet 7 8 58.5 66.0 86.7
Resultatgrad 4 38.2 36.2 38.3 35.7
Rentedekningsgrad 8 8 721.0 712.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.7 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 23.3 18.1 15.1 11.9
Signatur
15.06.2007
SELSKAPET FORPLIKTES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2015
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex