Dynasty China Restaurant As
Juridisk navn:  Dynasty China Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63977097
Postboks 400 Storgata 12 Fax:
2051 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 996821951
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/12/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.5%
Resultat  
  
463.85%
Egenkapital  
  
27.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.334.000 7.086.000 6.168.000 6.325.000 5.776.000
Resultat: 733.000 130.000 -285.000 505.000 72.000
Egenkapital: 2.801.000 2.204.000 2.074.000 2.359.000 2.032.000
Regnskap for  Dynasty China Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.334.000 7.086.000 6.168.000 6.325.000 5.776.000
Driftskostnader -6.599.000 -6.958.000 -6.451.000 -5.823.000 -5.708.000
Driftsresultat 734.000 128.000 -283.000 502.000 68.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 5.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -5.000 -3.000 -5.000
Finans -1.000 2.000 -2.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 733.000 130.000 -285.000 505.000 72.000
Skattekostnad -136.000 0 0 -178.000 -53.000
Årsresultat 597.000 130.000 -285.000 327.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 332.000 421.000 424.000 200.000 478.000
Sum omløpsmidler 3.550.000 2.603.000 2.443.000 2.761.000 2.533.000
Sum eiendeler 3.882.000 3.024.000 2.867.000 2.961.000 3.011.000
Sum opptjent egenkapital 2.676.000 2.079.000 1.949.000 2.234.000 1.907.000
Sum egenkapital 2.801.000 2.204.000 2.074.000 2.359.000 2.032.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 820.000 793.000 601.000 778.000
Sum gjeld og egenkapital 3.883.000 3.024.000 2.867.000 2.960.000 3.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.127.000 6.872.000 6.039.000 6.189.000 5.606.000
Andre inntekter 206.000 214.000 129.000 136.000 170.000
Driftsinntekter 7.334.000 7.086.000 6.168.000 6.325.000 5.776.000
Varekostnad -1.525.000 -1.561.000 -1.321.000 -1.628.000 -1.362.000
Lønninger -3.311.000 -3.832.000 -3.405.000 -2.622.000 -2.912.000
Avskrivning -134.000 -131.000 -192.000 -278.000 -278.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.629.000 -1.434.000 -1.533.000 -1.295.000 -1.156.000
Driftskostnader -6.599.000 -6.958.000 -6.451.000 -5.823.000 -5.708.000
Driftsresultat 734.000 128.000 -283.000 502.000 68.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 5.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -5.000 -3.000 -5.000
Finans -1.000 2.000 -2.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 597.000 130.000 -285.000 327.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 63.000 207.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 63.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 332.000 421.000 424.000 137.000 271.000
Sum varige driftsmidler 332.000 421.000 424.000 137.000 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 332.000 421.000 424.000 200.000 478.000
Varebeholdning 88.000 99.000 131.000 122.000 141.000
Kundefordringer 59.000 0 0 0 0
Andre fordringer 120.000 224.000 141.000 215.000 407.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.284.000 2.280.000 2.171.000 2.424.000 1.985.000
Sum omløpsmidler 3.550.000 2.603.000 2.443.000 2.761.000 2.533.000
Sum eiendeler 3.882.000 3.024.000 2.867.000 2.961.000 3.011.000
Sum opptjent egenkapital 2.676.000 2.079.000 1.949.000 2.234.000 1.907.000
Sum egenkapital 2.801.000 2.204.000 2.074.000 2.359.000 2.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Leverandørgjeld 127.000 114.000 69.000 0 34.000
Betalbar skatt 136.000 0 0 178.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 361.000 379.000 355.000 158.000 322.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 457.000 327.000 370.000 265.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 820.000 793.000 601.000 778.000
Sum gjeld og egenkapital 3.883.000 3.024.000 2.867.000 2.960.000 3.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.468.000 1.783.000 1.650.000 2.160.000 1.755.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.2 3.1 4.6 3.3
Likviditetsgrad 2 3.2 3.1 2.9 4.4 3.1
Soliditet 72.1 72.9 72.3 79.7 67.5
Resultatgrad 1 1.8 -4.6 7.9 1.2
Rentedekningsgrad 183.5 1 -56.6 169.0 15.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 4.3 -9.8 17.1 2.6
Signatur
26.08.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex