Dyrhaug Ridesenter AS
Juridisk navn:  Dyrhaug Ridesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73815472
Gammelvegen 30 Gammelvegen 30 Fax: 73815680
7590 Tydal 7590 Tydal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Tydal
Org.nr: 978661610
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/13/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Selbu As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.64%
Resultat  
  
-71.05%
Egenkapital  
  
-7.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.172.000 1.373.000 1.252.000 1.302.000 1.035.000
Resultat: 11.000 38.000 47.000 121.000 19.000
Egenkapital: 386.000 418.000 468.000 492.000 397.000
Regnskap for  Dyrhaug Ridesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.172.000 1.373.000 1.252.000 1.302.000 1.035.000
Driftskostnader -1.146.000 -1.322.000 -1.196.000 -1.157.000 -1.023.000
Driftsresultat 26.000 51.000 57.000 144.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -13.000 -9.000 -23.000 7.000
Finans -15.000 -13.000 -9.000 -23.000 7.000
Resultat før skatt 11.000 38.000 47.000 121.000 19.000
Skattekostnad -2.000 -8.000 -11.000 -26.000 -5.000
Årsresultat 9.000 29.000 36.000 94.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.000 153.000 193.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 376.000 459.000 362.000 580.000 450.000
Sum eiendeler 489.000 612.000 555.000 580.000 454.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 318.000 368.000 392.000 297.000
Sum egenkapital 386.000 418.000 468.000 492.000 397.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 6.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 189.000 80.000 88.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 489.000 613.000 556.000 580.000 453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.172.000 1.373.000 1.252.000 1.302.000 1.035.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.172.000 1.373.000 1.252.000 1.302.000 1.035.000
Varekostnad -325.000 -431.000 -546.000 -410.000 -341.000
Lønninger -206.000 -227.000 -112.000 -175.000 -137.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -7.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -575.000 -624.000 -531.000 -572.000 -545.000
Driftskostnader -1.146.000 -1.322.000 -1.196.000 -1.157.000 -1.023.000
Driftsresultat 26.000 51.000 57.000 144.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -13.000 -9.000 -23.000 7.000
Finans -15.000 -13.000 -9.000 -23.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -40.000 -80.000 -60.000 0 0
Årsresultat 9.000 29.000 36.000 94.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 113.000 153.000 193.000 0 0
Sum varige driftsmidler 113.000 153.000 193.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 113.000 153.000 193.000 0 4.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer 0 0 4.000 0 0
Andre fordringer 150.000 224.000 306.000 194.000 137.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 212.000 221.000 38.000 372.000 299.000
Sum omløpsmidler 376.000 459.000 362.000 580.000 450.000
Sum eiendeler 489.000 612.000 555.000 580.000 454.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 318.000 368.000 392.000 297.000
Sum egenkapital 386.000 418.000 468.000 492.000 397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 6.000 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 6.000 8.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 16.000 0
Betalbar skatt 6.000 11.000 3.000 27.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 6.000 1.000 4.000 3.000
Utbytte -40.000 -80.000 -60.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 93.000 13.000 41.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 189.000 80.000 88.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 489.000 613.000 556.000 580.000 453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 270.000 282.000 492.000 394.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.4 4.5 6.6 8.0
Likviditetsgrad 2 3.6 2.4 4.4 6.5 7.9
Soliditet 78.9 68.2 84.2 84.8 87.6
Resultatgrad 2.2 3.7 4.6 11.1 1.2
Rentedekningsgrad 1.7 3.9 6.3 6.3 -1.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 8.3 10.3 24.8 2.6
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex