Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dyrlege Helge Haaland AS
Juridisk navn:  Dyrlege Helge Haaland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48104020
Skomdalsvegen 14 Øvre Fitje Fax: 53756941
5590 Etne 5590 Etne
Fylke: Kommune:
Hordaland Etne
Org.nr: 947202936
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.94%
Resultat  
  
-160.64%
Egenkapital  
  
-13.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.255.000 1.672.000 1.801.000 1.693.000 1.721.000
Resultat: -1.177.000 1.941.000 819.000 292.000 1.292.000
Egenkapital: 7.712.000 8.891.000 7.052.000 6.348.000 6.155.000
Regnskap for  Dyrlege Helge Haaland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.255.000 1.672.000 1.801.000 1.693.000 1.721.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.255.000 -1.342.000 -1.339.000 -1.139.000
Driftsresultat 6.000 417.000 459.000 354.000 583.000
Finansinntekter -1.182.000 1.525.000 360.000 -62.000 710.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -1.182.000 1.525.000 360.000 -62.000 710.000
Resultat før skatt -1.177.000 1.941.000 819.000 292.000 1.292.000
Skattekostnad -2.000 -100.000 -115.000 -97.000 -161.000
Årsresultat -1.179.000 1.841.000 704.000 195.000 1.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.062.000 9.402.000 7.582.000 6.832.000 6.610.000
Sum eiendeler 8.062.000 9.402.000 7.582.000 6.832.000 6.610.000
Sum opptjent egenkapital 7.612.000 8.791.000 6.952.000 6.248.000 6.055.000
Sum egenkapital 7.712.000 8.891.000 7.052.000 6.348.000 6.155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 510.000 530.000 483.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 8.063.000 9.401.000 7.582.000 6.831.000 6.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.255.000 1.672.000 1.801.000 1.693.000 1.721.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.255.000 1.672.000 1.801.000 1.693.000 1.721.000
Varekostnad -260.000 -271.000 -240.000 -320.000 -197.000
Lønninger -822.000 -822.000 -890.000 -822.000 -747.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -162.000 -212.000 -197.000 -195.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.255.000 -1.342.000 -1.339.000 -1.139.000
Driftsresultat 6.000 417.000 459.000 354.000 583.000
Finansinntekter -1.182.000 1.525.000 360.000 -62.000 710.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -1.182.000 1.525.000 360.000 -62.000 710.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Årsresultat -1.179.000 1.841.000 704.000 195.000 1.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 548.000 337.000 333.000 611.000 305.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 6.210.000 7.394.000 5.871.000 5.512.000 5.579.000
Kasse, bank 1.305.000 1.671.000 1.378.000 709.000 725.000
Sum omløpsmidler 8.062.000 9.402.000 7.582.000 6.832.000 6.610.000
Sum eiendeler 8.062.000 9.402.000 7.582.000 6.832.000 6.610.000
Sum opptjent egenkapital 7.612.000 8.791.000 6.952.000 6.248.000 6.055.000
Sum egenkapital 7.712.000 8.891.000 7.052.000 6.348.000 6.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 100.000 115.000 97.000 161.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 210.000 191.000 161.000 98.000
Utbytte -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Annen kortsiktig gjeld 218.000 199.000 223.000 225.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 510.000 530.000 483.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 8.063.000 9.401.000 7.582.000 6.831.000 6.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.711.000 8.892.000 7.052.000 6.349.000 6.154.000
Likviditetsgrad 1 2 18.4 14.3 14.1 14.5
Likviditetsgrad 2 2 18.4 14.3 14.2 14.5
Soliditet 95.6 94.6 9 92.9 93.1
Resultatgrad 0.5 24.9 25.5 20.9 33.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -14.6 20.7 10.8 4.3 19.6
Signatur
07.11.2011
SELSKAPET SIT FIRMA VERT TEIKNA AV STYREFORMANNEN ALEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex