Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
E-Service Bergen AS
Juridisk navn:  E-Service Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55948550
Johan Berentsens Vei 63 Johan Berentsens Vei 63 Fax: 55948551
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984620160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/14/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.57%
Resultat  
  
-70.18%
Egenkapital  
  
14.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.759.000
Resultat: 34.000 114.000 441.000 29.000 -271.000
Egenkapital: 289.000 252.000 177.000 -274.000 -303.000
Regnskap for  E-Service Bergen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.759.000
Driftskostnader -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000 -5.222.000 -5.034.000
Driftsresultat 34.000 110.000 444.000 35.000 -276.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 3.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 -3.000 -8.000 -3.000
Finans -1.000 4.000 -3.000 -5.000 5.000
Resultat før skatt 34.000 114.000 441.000 29.000 -271.000
Skattekostnad 3.000 -39.000 11.000 0 0
Årsresultat 37.000 75.000 452.000 29.000 -271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 0 12.000 0 0
Sum omløpsmidler 944.000 997.000 747.000 285.000 362.000
Sum eiendeler 955.000 997.000 759.000 285.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 152.000 77.000 -374.000 -403.000
Sum egenkapital 289.000 252.000 177.000 -274.000 -303.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 666.000 745.000 581.000 559.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 955.000 997.000 758.000 285.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.237.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.755.000
Andre inntekter 155.000 0 0 0 4.000
Driftsinntekter 5.392.000 5.423.000 5.283.000 5.257.000 4.759.000
Varekostnad -1.303.000 -1.263.000 -1.362.000 -1.666.000 -1.616.000
Lønninger -3.109.000 -3.049.000 -2.497.000 -2.467.000 -2.305.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -946.000 -1.001.000 -981.000 -1.089.000 -1.113.000
Driftskostnader -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000 -5.222.000 -5.034.000
Driftsresultat 34.000 110.000 444.000 35.000 -276.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 3.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 -3.000 -8.000 -3.000
Finans -1.000 4.000 -3.000 -5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 75.000 452.000 29.000 -271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 12.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 0 12.000 0 0
Varebeholdning 61.000 55.000 55.000 58.000 89.000
Kundefordringer 37.000 36.000 62.000 78.000 63.000
Andre fordringer 112.000 158.000 99.000 101.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 734.000 748.000 531.000 47.000 48.000
Sum omløpsmidler 944.000 997.000 747.000 285.000 362.000
Sum eiendeler 955.000 997.000 759.000 285.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 152.000 77.000 -374.000 -403.000
Sum egenkapital 289.000 252.000 177.000 -274.000 -303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 37.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 105.000
Betalbar skatt 8.000 27.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 354.000 428.000 337.000 279.000 223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 290.000 243.000 238.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 745.000 581.000 559.000 666.000
Sum gjeld og egenkapital 955.000 997.000 758.000 285.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.000 252.000 166.000 -274.000 -304.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 0.5 0.5
Soliditet 30.3 25.3 23.4 -96.1 -83.5
Resultatgrad 0.6 2 8.4 0.7 -5.8
Rentedekningsgrad 1 1 4.8 -89.3
Gjeldsgrad 2.3 3 3.3 -2.0 -2.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 11.4 58.6 13.3 -73.8
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex