E Holter-Sørensen Shipping AS
Juridisk navn:  E Holter-Sørensen Shipping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147273
Granåsen 2 Granåsen 2 Fax: 67147273
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 932545535
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/1964 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
27.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 25.000 25.000 0 0 0
Resultat: 20.000 20.000 -6.000 -22.000 -19.000
Egenkapital: -50.000 -69.000 -133.000 -127.000 -105.000
Regnskap for  E Holter-Sørensen Shipping AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 25.000 25.000 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -6.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat 19.000 20.000 -6.000 -22.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 20.000 20.000 -6.000 -22.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 20.000 -6.000 -22.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 20.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -169.000 -233.000 -227.000 -205.000
Sum egenkapital -50.000 -69.000 -133.000 -127.000 -105.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 95.000 136.000 128.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.000 26.000 3.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 25.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 25.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -6.000 -22.000 -19.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -6.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat 19.000 20.000 -6.000 -22.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 20.000 -6.000 -22.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 20.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 20.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -169.000 -233.000 -227.000 -205.000
Sum egenkapital -50.000 -69.000 -133.000 -127.000 -105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 95.000 136.000 128.000 106.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.000 26.000 3.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet -265.4 -4433.3 -12700.0 -10500.0
Resultatgrad 7 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.0 -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 9 76.9 -200.0 -2200.0 -1900.0
Signatur
12.11.2013
STYRETS FORMANN.
Prokurister
12.11.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex