E.b. Interiør V/ Einar Bjørnsen
Juridisk navn:  E.b. Interiør V/ Einar Bjørnsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75584903
Kirkeveien 9 Kirkeveien 9 Fax:
8009 Bodø 8009 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 977284783
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/28/1997
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Intunor Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 291.000
Resultat: 171.000
Egenkapital: -13.000
Regnskap for  E.b. Interiør V/ Einar Bjørnsen
Resultat 2017
Driftsinntekter 291.000
Driftskostnader -115.000
Driftsresultat 176.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt 171.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 42.000
Sum opptjent egenkapital -13.000
Sum egenkapital -13.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 291.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 291.000
Varekostnad -6.000
Lønninger 0
Avskrivning -11.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -98.000
Driftskostnader -115.000
Driftsresultat 176.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 34.000
Sum varige driftsmidler 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 34.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 8.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 42.000
Sum opptjent egenkapital -13.000
Sum egenkapital -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 51.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -47.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet
Resultatgrad 60.5
Rentedekningsgrad 29.3
Gjeldsgrad -4.2
Total kapitalrentabilitet 4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex