Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eb Gynekologi As
Juridisk navn:  Eb Gynekologi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147383
Bispeveien 45B Bispeveien 45B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912193799
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Holt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.94%
Resultat  
  
-130.61%
Egenkapital  
  
-3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 101.000 171.000 218.000 326.000 396.000
Resultat: -15.000 49.000 95.000 142.000 139.000
Egenkapital: 364.000 378.000 342.000 271.000 168.000
Regnskap for  Eb Gynekologi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 101.000 171.000 218.000 326.000 396.000
Driftskostnader -116.000 -124.000 -123.000 -185.000 -257.000
Driftsresultat -15.000 48.000 94.000 141.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 49.000 95.000 142.000 139.000
Skattekostnad 0 -12.000 -24.000 -39.000 -38.000
Årsresultat -15.000 37.000 71.000 103.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 370.000 406.000 389.000 326.000 240.000
Sum eiendeler 370.000 406.000 389.000 326.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 330.000 345.000 308.000 237.000 134.000
Sum egenkapital 364.000 378.000 342.000 271.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 28.000 47.000 55.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 369.000 406.000 388.000 325.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 171.000 218.000 326.000 396.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 101.000 171.000 218.000 326.000 396.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -53.000 -34.000 -34.000 -98.000 -142.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -90.000 -89.000 -87.000 -115.000
Driftskostnader -116.000 -124.000 -123.000 -185.000 -257.000
Driftsresultat -15.000 48.000 94.000 141.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 37.000 71.000 103.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 370.000 406.000 389.000 313.000 239.000
Sum omløpsmidler 370.000 406.000 389.000 326.000 240.000
Sum eiendeler 370.000 406.000 389.000 326.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 330.000 345.000 308.000 237.000 134.000
Sum egenkapital 364.000 378.000 342.000 271.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 12.000 24.000 39.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 2.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 14.000 22.000 14.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 28.000 47.000 55.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 369.000 406.000 388.000 325.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 378.000 342.000 271.000 168.000
Likviditetsgrad 1 61.7 14.5 8.3 5.9 3.3
Likviditetsgrad 2 61.7 14.5 8.3 6.0 3.4
Soliditet 98.4 93.1 87.9 83.1 70.0
Resultatgrad -14.9 28.1 43.1 43.3 35.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -4.1 11.8 24.2 43.3 57.9
Signatur
23.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex