Ecit Services As
Juridisk navn:  Ecit Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22683322
Martin Linges Vei 25 Rolfsbuktveien 4A Fax: 22683323
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980784134
Aksjekapital: 1.743.386 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 5/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.89%
Resultat  
  
-129.68%
Egenkapital  
  
118.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 59.620.000 49.730.000 13.999.000 15.468.000 19.101.000
Resultat: -4.008.000 -1.745.000 949.000 1.564.000 749.000
Egenkapital: 84.000 -447.000 4.905.000 4.199.000 3.035.000
Regnskap for  Ecit Services As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 59.620.000 49.730.000 13.999.000 15.468.000 19.101.000
Driftskostnader -61.164.000 -52.018.000 -13.010.000 -14.148.000 -18.406.000
Driftsresultat -1.543.000 -2.288.000 989.000 1.320.000 695.000
Finansinntekter 215.000 742.000 105.000 460.000 1.760.000
Finanskostnader -2.680.000 -200.000 -146.000 -215.000 -1.706.000
Finans -2.465.000 542.000 -41.000 245.000 54.000
Resultat før skatt -4.008.000 -1.745.000 949.000 1.564.000 749.000
Skattekostnad 138.000 321.000 -243.000 -400.000 -274.000
Årsresultat -3.870.000 -1.424.000 706.000 1.164.000 476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.254.000 7.857.000 7.732.000 7.838.000 7.551.000
Sum omløpsmidler 18.180.000 17.773.000 4.266.000 2.566.000 3.842.000
Sum eiendeler 21.434.000 25.630.000 11.998.000 10.404.000 11.393.000
Sum opptjent egenkapital -9.621.000 -5.757.000 2.346.000 1.640.000 476.000
Sum egenkapital 84.000 -447.000 4.905.000 4.199.000 3.035.000
Sum langsiktig gjeld 13.382.000 9.782.000 2.995.000 3.491.000 1.341.000
Sum kortsiktig gjeld 7.968.000 16.293.000 4.098.000 2.713.000 7.018.000
Sum gjeld og egenkapital 21.434.000 25.628.000 11.998.000 10.403.000 11.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.613.000 47.261.000 13.291.000 14.941.000 18.133.000
Andre inntekter 10.008.000 2.469.000 707.000 527.000 967.000
Driftsinntekter 59.620.000 49.730.000 13.999.000 15.468.000 19.101.000
Varekostnad -7.263.000 -2.841.000 -2.171.000 -1.085.000 -1.976.000
Lønninger -35.073.000 -35.350.000 -7.959.000 -9.475.000 -12.109.000
Avskrivning -2.552.000 -2.223.000 -113.000 -306.000 -463.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.276.000 -11.604.000 -2.767.000 -3.282.000 -3.858.000
Driftskostnader -61.164.000 -52.018.000 -13.010.000 -14.148.000 -18.406.000
Driftsresultat -1.543.000 -2.288.000 989.000 1.320.000 695.000
Finansinntekter 215.000 742.000 105.000 460.000 1.760.000
Finanskostnader -2.680.000 -200.000 -146.000 -215.000 -1.706.000
Finans -2.465.000 542.000 -41.000 245.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.870.000 -1.424.000 706.000 1.164.000 476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.602.000 2.236.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.518.000 3.837.000 58.000 122.000 641.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 725.000 1.360.000 328.000 410.000 532.000
Sum varige driftsmidler 725.000 1.360.000 328.000 410.000 532.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 2.660.000 7.346.000 7.306.000 6.378.000
Sum anleggsmidler 3.254.000 7.857.000 7.732.000 7.838.000 7.551.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.725.000 9.498.000 2.831.000 1.437.000 2.360.000
Andre fordringer 733.000 967.000 690.000 819.000 922.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.508.000 4.798.000 745.000 310.000 561.000
Sum omløpsmidler 18.180.000 17.773.000 4.266.000 2.566.000 3.842.000
Sum eiendeler 21.434.000 25.630.000 11.998.000 10.404.000 11.393.000
Sum opptjent egenkapital -9.621.000 -5.757.000 2.346.000 1.640.000 476.000
Sum egenkapital 84.000 -447.000 4.905.000 4.199.000 3.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 890.000 949.000 23.000 1.857.000
Sum langsiktig gjeld 13.382.000 9.782.000 2.995.000 3.491.000 1.341.000
Leverandørgjeld 493.000 9.387.000 1.050.000 583.000 501.000
Betalbar skatt 0 0 209.000 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.675.000 2.689.000 817.000 934.000 1.522.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.800.000 3.327.000 1.073.000 1.109.000 3.137.000
Sum kortsiktig gjeld 7.968.000 16.293.000 4.098.000 2.713.000 7.018.000
Sum gjeld og egenkapital 21.434.000 25.628.000 11.998.000 10.403.000 11.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.212.000 1.480.000 168.000 -147.000 -3.176.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.1 1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.1 1 0.9 0.6
Soliditet 0.4 -1.7 40.9 40.4 26.6
Resultatgrad -2.6 -4.6 7.1 8.5 3.6
Rentedekningsgrad -0.6 -11.4 6.8 6.1 1.4
Gjeldsgrad 254.2 -58.3 1.4 1.5 2.8
Total kapitalrentabilitet -6.2 9.1 17.1 21.5
Signatur
12.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex