Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ecit Services As
Juridisk navn:  Ecit Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48310350
Martin Linges Vei 25 Rolfsbuktveien 4A Fax: 24118634
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915334148
Aksjekapital: 317.601 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 5/21/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.35%
Resultat  
  
564.75%
Egenkapital  
  
11.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.001.000 23.682.000 21.741.000 18.453.000 16.453.000
Resultat: 1.780.000 -383.000 824.000 2.046.000 2.189.000
Egenkapital: 3.001.000 2.702.000 3.029.000 3.029.000 3.000.000
Regnskap for  Ecit Services As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.001.000 23.682.000 21.741.000 18.453.000 16.453.000
Driftskostnader -22.543.000 -23.912.000 -21.098.000 -16.567.000 -14.379.000
Driftsresultat 1.458.000 -230.000 643.000 1.886.000 2.074.000
Finansinntekter 1.277.000 42.000 367.000 167.000 119.000
Finanskostnader -955.000 -196.000 -186.000 -7.000 -4.000
Finans 322.000 -154.000 181.000 160.000 115.000
Resultat før skatt 1.780.000 -383.000 824.000 2.046.000 2.189.000
Skattekostnad -571.000 56.000 -134.000 -518.000 -642.000
Årsresultat 1.210.000 -327.000 690.000 1.529.000 1.547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.287.000 2.313.000 2.527.000 2.170.000 2.137.000
Sum omløpsmidler 9.630.000 9.352.000 9.171.000 4.922.000 6.562.000
Sum eiendeler 11.917.000 11.665.000 11.698.000 7.092.000 8.699.000
Sum opptjent egenkapital 2.901.000 2.602.000 2.929.000 2.929.000 2.900.000
Sum egenkapital 3.001.000 2.702.000 3.029.000 3.029.000 3.000.000
Sum langsiktig gjeld 277.000 400.000 400.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.639.000 8.562.000 8.269.000 4.062.000 5.699.000
Sum gjeld og egenkapital 11.917.000 11.664.000 11.698.000 7.091.000 8.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.955.000 23.662.000 21.680.000 17.919.000 15.833.000
Andre inntekter 47.000 20.000 61.000 533.000 621.000
Driftsinntekter 24.001.000 23.682.000 21.741.000 18.453.000 16.453.000
Varekostnad -4.782.000 -4.331.000 -3.249.000 -1.206.000 -462.000
Lønninger -11.307.000 -14.268.000 -13.511.000 -11.128.000 -9.849.000
Avskrivning -221.000 -286.000 -284.000 -107.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.233.000 -5.027.000 -4.054.000 -4.126.000 -3.944.000
Driftskostnader -22.543.000 -23.912.000 -21.098.000 -16.567.000 -14.379.000
Driftsresultat 1.458.000 -230.000 643.000 1.886.000 2.074.000
Finansinntekter 1.277.000 42.000 367.000 167.000 119.000
Finanskostnader -955.000 -196.000 -186.000 -7.000 -4.000
Finans 322.000 -154.000 181.000 160.000 115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -911.000 0 -690.000 -1.500.000 -1.547.000
Årsresultat 1.210.000 -327.000 690.000 1.529.000 1.547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 352.000 528.000 704.000 0 0
Sum Immatrielle midler 387.000 733.000 868.000 226.000 342.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 30.000 125.000 188.000 295.000
Sum varige driftsmidler 0 30.000 125.000 188.000 295.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.900.000 1.550.000 1.535.000 1.755.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 2.287.000 2.313.000 2.527.000 2.170.000 2.137.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.881.000 6.497.000 4.294.000 2.687.000 2.151.000
Andre fordringer 2.426.000 1.897.000 2.154.000 623.000 141.000
Sum investeringer 0 60.000 0 0 0
Kasse, bank 1.323.000 898.000 2.723.000 1.611.000 4.271.000
Sum omløpsmidler 9.630.000 9.352.000 9.171.000 4.922.000 6.562.000
Sum eiendeler 11.917.000 11.665.000 11.698.000 7.092.000 8.699.000
Sum opptjent egenkapital 2.901.000 2.602.000 2.929.000 2.929.000 2.900.000
Sum egenkapital 3.001.000 2.702.000 3.029.000 3.029.000 3.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 277.000 400.000 400.000 0 0
Leverandørgjeld 654.000 590.000 1.204.000 426.000 123.000
Betalbar skatt 396.000 0 7.000 402.000 779.000
Skyldig offentlige avgifter 2.234.000 1.541.000 2.027.000 942.000 1.375.000
Utbytte -911.000 0 -690.000 -1.500.000 -1.547.000
Annen kortsiktig gjeld 5.355.000 6.432.000 5.032.000 2.293.000 3.422.000
Sum kortsiktig gjeld 8.639.000 8.562.000 8.269.000 4.062.000 5.699.000
Sum gjeld og egenkapital 11.917.000 11.664.000 11.698.000 7.091.000 8.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 991.000 790.000 902.000 860.000 863.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 25.2 23.2 25.9 42.7 34.5
Resultatgrad 6.1 - 3 10.2 12.6
Rentedekningsgrad 1.5 -1.2 3.5 269.4 548.3
Gjeldsgrad 3 3.3 2.9 1.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 2 -1.6 8.6 2 25.2
Signatur
09.06.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex