Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Econpartner Skullerud As
Juridisk navn:  Econpartner Skullerud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22749000
Olaf Helsets Vei 5 Olaf Helsets Vei 5 Fax: 22749005
0694 Oslo 694 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 960536592
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 4/16/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.61%
Resultat  
  
151.14%
Egenkapital  
  
1696.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.351.000 18.380.000 16.355.000 15.031.000 14.339.000
Resultat: 5.520.000 2.198.000 1.590.000 1.680.000 2.077.000
Egenkapital: 4.491.000 250.000 2.627.000 2.438.000 2.211.000
Regnskap for  Econpartner Skullerud As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.351.000 18.380.000 16.355.000 15.031.000 14.339.000
Driftskostnader -16.847.000 -16.200.000 -14.816.000 -13.408.000 -12.321.000
Driftsresultat 5.504.000 2.181.000 1.540.000 1.622.000 2.018.000
Finansinntekter 21.000 19.000 51.000 62.000 86.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -3.000 -27.000
Finans 16.000 17.000 50.000 59.000 59.000
Resultat før skatt 5.520.000 2.198.000 1.590.000 1.680.000 2.077.000
Skattekostnad -1.279.000 -533.000 -400.000 -454.000 -562.000
Årsresultat 4.241.000 1.664.000 1.190.000 1.227.000 1.515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.826.000 784.000 1.483.000 2.213.000 2.481.000
Sum omløpsmidler 5.872.000 6.094.000 4.930.000 4.488.000 4.341.000
Sum eiendeler 12.698.000 6.878.000 6.413.000 6.701.000 6.822.000
Sum opptjent egenkapital 4.241.000 0 2.377.000 2.188.000 1.961.000
Sum egenkapital 4.491.000 250.000 2.627.000 2.438.000 2.211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 8.207.000 6.627.000 3.786.000 4.254.000 4.542.000
Sum gjeld og egenkapital 12.698.000 6.877.000 6.413.000 6.701.000 6.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.335.000 18.380.000 16.355.000 15.031.000 14.339.000
Andre inntekter 16.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.351.000 18.380.000 16.355.000 15.031.000 14.339.000
Varekostnad -264.000 -282.000 -247.000 -293.000 -158.000
Lønninger -12.559.000 -12.226.000 -11.129.000 -9.873.000 -9.014.000
Avskrivning -665.000 -725.000 -711.000 -683.000 -667.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.359.000 -2.967.000 -2.729.000 -2.559.000 -2.482.000
Driftskostnader -16.847.000 -16.200.000 -14.816.000 -13.408.000 -12.321.000
Driftsresultat 5.504.000 2.181.000 1.540.000 1.622.000 2.018.000
Finansinntekter 21.000 19.000 51.000 62.000 86.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -3.000 -27.000
Finans 16.000 17.000 50.000 59.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.542.000 0 0 -1.200.000
Årsresultat 4.241.000 1.664.000 1.190.000 1.227.000 1.515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 450.000 1.050.000 1.650.000 2.250.000
Sum Immatrielle midler 210.000 582.000 1.115.000 1.650.000 2.250.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 474.000 202.000 190.000 301.000 231.000
Sum varige driftsmidler 474.000 202.000 190.000 301.000 231.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.142.000 0 178.000 262.000 0
Sum anleggsmidler 6.826.000 784.000 1.483.000 2.213.000 2.481.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.845.000 2.190.000 2.486.000 2.114.000 1.815.000
Andre fordringer 128.000 367.000 638.000 713.000 439.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.898.000 3.537.000 1.807.000 1.661.000 2.087.000
Sum omløpsmidler 5.872.000 6.094.000 4.930.000 4.488.000 4.341.000
Sum eiendeler 12.698.000 6.878.000 6.413.000 6.701.000 6.822.000
Sum opptjent egenkapital 4.241.000 0 2.377.000 2.188.000 1.961.000
Sum egenkapital 4.491.000 250.000 2.627.000 2.438.000 2.211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 70.000
Leverandørgjeld 181.000 279.000 0 0 130.000
Betalbar skatt 1.016.000 600.000 475.000 514.000 595.000
Skyldig offentlige avgifter 1.911.000 1.382.000 1.278.000 1.553.000 1.093.000
Utbytte 0 -2.542.000 0 0 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 5.099.000 1.825.000 2.033.000 2.187.000 1.523.000
Sum kortsiktig gjeld 8.207.000 6.627.000 3.786.000 4.254.000 4.542.000
Sum gjeld og egenkapital 12.698.000 6.877.000 6.413.000 6.701.000 6.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.335.000 -533.000 1.144.000 234.000 -201.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.3 1.1 1.0
Soliditet 35.4 3.6 4 36.4 32.4
Resultatgrad 24.6 11.9 9.4 10.8 14.1
Rentedekningsgrad 1100.8 1090.5 1 561.3 77.9
Gjeldsgrad 1.8 26.5 1.4 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 43.5 3 24.8 25.1 30.8
Signatur
03.01.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex