Ecoshrimp As
Juridisk navn:  Ecoshrimp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Amund Utne Årstadveien 27 Storebø Fax:
5009 Bergen 5393 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 911744554
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
-10.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 167.000 137.000
Resultat: -10.000 -18.000 -24.000 127.000 -152.000
Egenkapital: -106.000 -96.000 -77.000 -54.000 -181.000
Regnskap for  Ecoshrimp As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 167.000 137.000
Driftskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -40.000 -290.000
Driftsresultat -10.000 -18.000 -24.000 127.000 -152.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -18.000 -24.000 127.000 -152.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -18.000 -24.000 127.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 55.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 55.000
Sum opptjent egenkapital -285.000 -274.000 -256.000 -232.000 -359.000
Sum egenkapital -106.000 -96.000 -77.000 -54.000 -181.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 96.000 77.000 54.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 0 1.000 56.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 167.000 137.000
Driftsinntekter 0 0 0 167.000 137.000
Varekostnad 0 0 0 0 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -40.000 -274.000
Driftskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -40.000 -290.000
Driftsresultat -10.000 -18.000 -24.000 127.000 -152.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -18.000 -24.000 127.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 55.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 55.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 55.000
Sum opptjent egenkapital -285.000 -274.000 -256.000 -232.000 -359.000
Sum egenkapital -106.000 -96.000 -77.000 -54.000 -181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 9.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 87.000 73.000 54.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 96.000 77.000 54.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 0 1.000 56.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -106.000 -96.000 -77.000 -54.000 -181.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.3
Soliditet -329.1
Resultatgrad 76.0 -110.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.3
Total kapitalrentabilitet -276.4
Signatur
20.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex