Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ecosogn As
Juridisk navn:  Ecosogn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91683704
Årøyvegen 10 Årøyvegen 10 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 915157807
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.5%
Resultat  
  
-583.33%
Egenkapital  
  
-269.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.359.000 3.376.000 2.603.000 1.471.000
Resultat: -493.000 102.000 69.000 33.000
Egenkapital: -310.000 183.000 106.000 54.000
Regnskap for  Ecosogn As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.359.000 3.376.000 2.603.000 1.471.000
Driftskostnader -3.808.000 -3.251.000 -2.513.000 -1.435.000
Driftsresultat -449.000 126.000 90.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -24.000 -20.000 -3.000
Finans -44.000 -24.000 -20.000 -3.000
Resultat før skatt -493.000 102.000 69.000 33.000
Skattekostnad 0 -24.000 -17.000 -9.000
Årsresultat -493.000 77.000 52.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 42.000 53.000 31.000
Sum omløpsmidler 552.000 847.000 551.000 300.000
Sum eiendeler 578.000 889.000 604.000 331.000
Sum opptjent egenkapital -340.000 153.000 28.000 24.000
Sum egenkapital -310.000 183.000 106.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 888.000 706.000 467.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 889.000 555.000 331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.359.000 3.376.000 2.603.000 1.471.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.359.000 3.376.000 2.603.000 1.471.000
Varekostnad -2.114.000 -1.687.000 -1.434.000 -855.000
Lønninger -1.164.000 -1.074.000 -653.000 -334.000
Avskrivning -16.000 -11.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -514.000 -674.000 -504.000 -318.000
Driftskostnader -3.808.000 -3.251.000 -2.513.000 -1.435.000
Driftsresultat -449.000 126.000 90.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -24.000 -20.000 -3.000
Finans -44.000 -24.000 -20.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -493.000 77.000 52.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 42.000 53.000 31.000
Sum varige driftsmidler 26.000 42.000 53.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 42.000 53.000 31.000
Varebeholdning 128.000 362.000 168.000 72.000
Kundefordringer 185.000 187.000 260.000 90.000
Andre fordringer 139.000 88.000 101.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 210.000 22.000 137.000
Sum omløpsmidler 552.000 847.000 551.000 300.000
Sum eiendeler 578.000 889.000 604.000 331.000
Sum opptjent egenkapital -340.000 153.000 28.000 24.000
Sum egenkapital -310.000 183.000 106.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 168.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 0
Leverandørgjeld 423.000 444.000 161.000 167.000
Betalbar skatt 0 24.000 17.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 160.000 144.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 78.000 145.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 706.000 467.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 889.000 555.000 331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -336.000 141.000 84.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.8 0.9
Soliditet -53.6 20.6 17.6 16.3
Resultatgrad -13.4 3.7 3.5 2.5
Rentedekningsgrad -10.2 5.3 4.5 12.3
Gjeldsgrad -2.9 3.9 4.7 5.1
Total kapitalrentabilitet -77.7 14.2 14.9 11.2
Signatur
10.03.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex