Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Edelsplitt AS
Juridisk navn:  Edelsplitt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496100
Nedre Hegrestadveien 8 Nedre Hegrestadveien 8 Fax: 51496654
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 861495612
Aksjekapital: 860.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-24.16%
Egenkapital  
  
4.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 449.000 592.000 669.000 629.000 553.000
Egenkapital: 9.481.000 9.081.000 8.512.000 8.005.000 7.524.000
Regnskap for  Edelsplitt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -23.000 -21.000 -16.000 -16.000
Driftsresultat -16.000 -23.000 -21.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter 465.000 615.000 690.000 646.000 569.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 465.000 615.000 690.000 646.000 569.000
Resultat før skatt 449.000 592.000 669.000 629.000 553.000
Skattekostnad -49.000 -22.000 -163.000 -147.000 -158.000
Årsresultat 400.000 570.000 506.000 481.000 395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.153.000 7.682.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.153.000 7.682.000
Sum opptjent egenkapital 8.621.000 8.221.000 7.652.000 7.145.000 6.664.000
Sum egenkapital 9.481.000 9.081.000 8.512.000 8.005.000 7.524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 22.000 163.000 147.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.152.000 7.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -23.000 -21.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -16.000 -23.000 -21.000 -16.000 -16.000
Driftsresultat -16.000 -23.000 -21.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter 465.000 615.000 690.000 646.000 569.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 465.000 615.000 690.000 646.000 569.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 400.000 570.000 506.000 481.000 395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.153.000 7.682.000
Sum anleggsmidler 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.153.000 7.682.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.153.000 7.682.000
Sum opptjent egenkapital 8.621.000 8.221.000 7.652.000 7.145.000 6.664.000
Sum egenkapital 9.481.000 9.081.000 8.512.000 8.005.000 7.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 49.000 22.000 163.000 147.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 22.000 163.000 147.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 9.530.000 9.103.000 8.675.000 8.152.000 7.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000 -22.000 -163.000 -147.000 -158.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 99.5 99.8 98.1 98.2 97.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.7 6.5 7.7 7.7 7.2
Signatur
26.02.2016
SVERRE GARPESTAD ELLER ASBJØRN STOKKELAND I FELLESKAP MED ENTEN ANDERS
HOVLAND ELLER HENNING HORN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex