Edeltek AS
Juridisk navn:  Edeltek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69837555
Postboks 158 Spydeberg Tunveien 6 Fax: 69837554
1804 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Østfold Spydeberg
Org.nr: 985134774
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/15/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: empyreum as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Spydeberg Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1.55%
Resultat  
  
-90.46%
Egenkapital  
  
-416.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 4.445.000 4.377.000 4.486.000 4.157.000 4.113.000
Resultat: -779.000 -409.000 -289.000 66.000 90.000
Egenkapital: -966.000 -187.000 222.000 501.000 462.000
Regnskap for  Edeltek AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 4.445.000 4.377.000 4.486.000 4.157.000 4.113.000
Driftskostnader -5.157.000 -4.737.000 -4.743.000 -4.072.000 -3.984.000
Driftsresultat -712.000 -360.000 -257.000 85.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 5.000
Finanskostnader -67.000 -49.000 -33.000 -20.000 -44.000
Finans -67.000 -49.000 -33.000 -18.000 -39.000
Resultat før skatt -779.000 -409.000 -289.000 66.000 90.000
Skattekostnad 0 0 9.000 -27.000 -16.000
Årsresultat -779.000 -409.000 -280.000 39.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 277.000 405.000 419.000 480.000
Sum omløpsmidler 978.000 1.437.000 1.445.000 1.503.000 1.380.000
Sum eiendeler 1.007.000 1.714.000 1.850.000 1.922.000 1.860.000
Sum opptjent egenkapital -1.366.000 -587.000 -178.000 101.000 62.000
Sum egenkapital -966.000 -187.000 222.000 501.000 462.000
Sum langsiktig gjeld 821.000 224.000 309.000 263.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 1.151.000 1.678.000 1.319.000 1.157.000 1.061.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000 1.715.000 1.850.000 1.921.000 1.859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.313.000 4.377.000 4.455.000 4.121.000 4.113.000
Andre inntekter 132.000 0 32.000 36.000 0
Driftsinntekter 4.445.000 4.377.000 4.486.000 4.157.000 4.113.000
Varekostnad -3.509.000 -2.975.000 -3.179.000 -2.799.000 -2.812.000
Lønninger -780.000 -941.000 -861.000 -549.000 -506.000
Avskrivning -75.000 -127.000 -127.000 -127.000 -100.000
Nedskrivning -36.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -757.000 -694.000 -576.000 -597.000 -566.000
Driftskostnader -5.157.000 -4.737.000 -4.743.000 -4.072.000 -3.984.000
Driftsresultat -712.000 -360.000 -257.000 85.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 5.000
Finanskostnader -67.000 -49.000 -33.000 -20.000 -44.000
Finans -67.000 -49.000 -33.000 -18.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -779.000 -409.000 -280.000 39.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 11.000 30.000 49.000 37.000
Driftsløsøre 29.000 266.000 374.000 370.000 443.000
Sum varige driftsmidler 29.000 277.000 405.000 419.000 480.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 277.000 405.000 419.000 480.000
Varebeholdning 211.000 1.267.000 1.266.000 1.058.000 1.047.000
Kundefordringer 388.000 137.000 89.000 334.000 300.000
Andre fordringer 195.000 0 43.000 51.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 34.000 47.000 60.000 34.000
Sum omløpsmidler 978.000 1.437.000 1.445.000 1.503.000 1.380.000
Sum eiendeler 1.007.000 1.714.000 1.850.000 1.922.000 1.860.000
Sum opptjent egenkapital -1.366.000 -587.000 -178.000 101.000 62.000
Sum egenkapital -966.000 -187.000 222.000 501.000 462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 470.000 317.000 61.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 821.000 224.000 309.000 263.000 336.000
Leverandørgjeld 519.000 250.000 141.000 224.000 239.000
Betalbar skatt 0 0 0 28.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 106.000 167.000 147.000 135.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 1.005.000 950.000 758.000 680.000
Sum kortsiktig gjeld 1.151.000 1.678.000 1.319.000 1.157.000 1.061.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000 1.715.000 1.850.000 1.921.000 1.859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 -241.000 126.000 346.000 319.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.2 0.4 0.4
Soliditet -96.0 -10.9 12.0 26.1 24.9
Resultatgrad -16.0 -8.2 -5.7 2.0 3.1
Rentedekningsgrad -10.6 -7.3 -7.8 4.3 3.0
Gjeldsgrad -2.0 -10.2 7.3 2.8 3.0
Total kapitalrentabilitet -70.8 -21.0 -13.9 4.5 7.2
Signatur
07.08.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex