Eek-Jensen As
Juridisk navn:  Eek-Jensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45881856
Ekornåsen 4D Ekornåsen 4D Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 911563401
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.15%
Resultat  
  
-1850%
Egenkapital  
  
-158.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.844.000 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000
Resultat: -117.000 -6.000 66.000 94.000 -47.000
Egenkapital: -43.000 74.000 82.000 39.000 -30.000
Regnskap for  Eek-Jensen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.844.000 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000
Driftskostnader -2.961.000 -1.658.000 -1.232.000 -967.000 -1.016.000
Driftsresultat -117.000 -6.000 66.000 94.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -117.000 -6.000 66.000 94.000 -47.000
Skattekostnad 0 -2.000 -23.000 -24.000 11.000
Årsresultat -117.000 -8.000 42.000 70.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 0 0 0 19.000
Sum omløpsmidler 372.000 331.000 275.000 260.000 98.000
Sum eiendeler 386.000 331.000 275.000 260.000 117.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 50.000 58.000 15.000 -55.000
Sum egenkapital -43.000 74.000 82.000 39.000 -30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 429.000 257.000 193.000 221.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000 331.000 275.000 260.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.844.000 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.844.000 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000
Varekostnad -312.000 -183.000 -83.000 -18.000 0
Lønninger -2.075.000 -1.088.000 -846.000 -693.000 -755.000
Avskrivning -7.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -567.000 -387.000 -303.000 -256.000 -261.000
Driftskostnader -2.961.000 -1.658.000 -1.232.000 -967.000 -1.016.000
Driftsresultat -117.000 -6.000 66.000 94.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 -8.000 42.000 70.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 0 0 0 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 159.000 219.000 25.000 41.000 18.000
Andre fordringer 19.000 24.000 34.000 10.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 88.000 216.000 210.000 69.000
Sum omløpsmidler 372.000 331.000 275.000 260.000 98.000
Sum eiendeler 386.000 331.000 275.000 260.000 117.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 50.000 58.000 15.000 -55.000
Sum egenkapital -43.000 74.000 82.000 39.000 -30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 7.000 10.000 42.000 4.000
Betalbar skatt 0 2.000 23.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 215.000 135.000 70.000 99.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 114.000 90.000 74.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 257.000 193.000 221.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000 331.000 275.000 260.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 74.000 82.000 39.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.4 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.4 1.2 0.7
Soliditet -11.1 22.4 29.8 1 -25.4
Resultatgrad -4.1 -0.4 5.1 8.9 -4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 2.4 5.7 -4.9
Total kapitalrentabilitet -30.3 -1.8 2 36.2 -39.8
Signatur
25.04.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
EEK-JENSEN MONA
SIGNATUR HVER FOR SEG
EEK-JENSEN CHRISTIAN FRODE
Prokurister
14.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
EEK-JENSEN CHRISTIAN FRODE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex