Eek-Jensen As
Juridisk navn:  Eek-Jensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45881856
Ekornåsen 4D Ekornåsen 4D Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911563401
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.37%
Resultat  
  
-109.09%
Egenkapital  
  
-9.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000 753.000
Resultat: -6.000 66.000 94.000 -47.000 30.000
Egenkapital: 74.000 82.000 39.000 -30.000 6.000
Regnskap for  Eek-Jensen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000 753.000
Driftskostnader -1.658.000 -1.232.000 -967.000 -1.016.000 -723.000
Driftsresultat -6.000 66.000 94.000 -47.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 66.000 94.000 -47.000 30.000
Skattekostnad -2.000 -23.000 -24.000 11.000 -8.000
Årsresultat -8.000 42.000 70.000 -36.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 8.000
Sum omløpsmidler 331.000 275.000 260.000 98.000 161.000
Sum eiendeler 331.000 275.000 260.000 117.000 169.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 58.000 15.000 -55.000 -19.000
Sum egenkapital 74.000 82.000 39.000 -30.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 193.000 221.000 148.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 275.000 260.000 117.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000 753.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.652.000 1.297.000 1.061.000 969.000 753.000
Varekostnad -183.000 -83.000 -18.000 0 0
Lønninger -1.088.000 -846.000 -693.000 -755.000 -550.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -303.000 -256.000 -261.000 -173.000
Driftskostnader -1.658.000 -1.232.000 -967.000 -1.016.000 -723.000
Driftsresultat -6.000 66.000 94.000 -47.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 42.000 70.000 -36.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 219.000 25.000 41.000 18.000 52.000
Andre fordringer 24.000 34.000 10.000 12.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 216.000 210.000 69.000 104.000
Sum omløpsmidler 331.000 275.000 260.000 98.000 161.000
Sum eiendeler 331.000 275.000 260.000 117.000 169.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 58.000 15.000 -55.000 -19.000
Sum egenkapital 74.000 82.000 39.000 -30.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 10.000 42.000 4.000 6.000
Betalbar skatt 2.000 23.000 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 70.000 99.000 63.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 90.000 74.000 81.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 257.000 193.000 221.000 148.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 275.000 260.000 117.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 82.000 39.000 -50.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.2 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.2 0.7 1.0
Soliditet 22.4 29.8 1 -25.4 3.5
Resultatgrad -0.4 5.1 8.9 -4.9 4.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 2.4 5.7 -4.9 27.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 2 36.2 -39.8 17.6
Signatur
25.04.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
EEK-JENSEN MONA
SIGNATUR HVER FOR SEG
EEK-JENSEN CHRISTIAN FRODE
Prokurister
14.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
EEK-JENSEN CHRISTIAN FRODE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex