Eek-Larsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Eek-Larsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55315341
Ortugrenden 50 Ortugrenden 50 Fax: 55315350
5143 Fyllingsdalen 5143 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976051890
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.11%
Resultat  
  
-14.12%
Egenkapital  
  
8.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 457.000 452.000 389.000 376.000 356.000
Resultat: 73.000 85.000 -55.000 68.000 -64.000
Egenkapital: 773.000 713.000 628.000 682.000 614.000
Regnskap for  Eek-Larsen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 457.000 452.000 389.000 376.000 356.000
Driftskostnader -384.000 -368.000 -443.000 -308.000 -420.000
Driftsresultat 73.000 85.000 -55.000 68.000 -64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 73.000 85.000 -55.000 68.000 -64.000
Skattekostnad -13.000 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 85.000 -55.000 68.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.544.000 1.549.000 1.553.000 1.558.000 1.453.000
Sum omløpsmidler 618.000 502.000 300.000 243.000 170.000
Sum eiendeler 2.162.000 2.051.000 1.853.000 1.801.000 1.623.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 613.000 528.000 582.000 514.000
Sum egenkapital 773.000 713.000 628.000 682.000 614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.390.000 1.339.000 1.225.000 1.119.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 2.163.000 2.052.000 1.853.000 1.801.000 1.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 457.000 452.000 389.000 376.000 356.000
Driftsinntekter 457.000 452.000 389.000 376.000 356.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -124.000 -124.000 -124.000 -111.000 -111.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -239.000 -314.000 -193.000 -309.000
Driftskostnader -384.000 -368.000 -443.000 -308.000 -420.000
Driftsresultat 73.000 85.000 -55.000 68.000 -64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 85.000 -55.000 68.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.544.000 1.549.000 1.553.000 1.558.000 1.453.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.544.000 1.549.000 1.553.000 1.558.000 1.453.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.544.000 1.549.000 1.553.000 1.558.000 1.453.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 12.000 11.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 606.000 491.000 289.000 233.000 160.000
Sum omløpsmidler 618.000 502.000 300.000 243.000 170.000
Sum eiendeler 2.162.000 2.051.000 1.853.000 1.801.000 1.623.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 613.000 528.000 582.000 514.000
Sum egenkapital 773.000 713.000 628.000 682.000 614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 87.000 27.000 27.000 27.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 47.000 47.000 51.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.294.000 1.204.000 1.151.000 1.041.000 934.000
Sum kortsiktig gjeld 1.390.000 1.339.000 1.225.000 1.119.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 2.163.000 2.052.000 1.853.000 1.801.000 1.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -772.000 -837.000 -925.000 -876.000 -838.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Soliditet 35.7 34.7 33.9 37.9 37.9
Resultatgrad 1 18.8 -14.1 18.1 -18.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.1 3.8 -3.9
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex