Eek Adventure
Juridisk navn:  Eek Adventure
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nilsvikvegen 6 Nilsvikvegen 6 Fax:
5177 Bjørøyhamn 5177 Bjørøyhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 821078512
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/10/2018
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.24%
Resultat  
  
-157.14%
Egenkapital  
  
-74.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 216.000 301.000
Resultat: -20.000 35.000
Egenkapital: 7.000 27.000
Regnskap for  Eek Adventure
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 216.000 301.000
Driftskostnader -236.000 -266.000
Driftsresultat -20.000 35.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -20.000 35.000
Skattekostnad 0 -8.000
Årsresultat -20.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 82.000
Sum eiendeler 25.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 27.000
Sum egenkapital 7.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 12.000
Andre inntekter 0 288.000
Driftsinntekter 216.000 301.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -127.000 -141.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -125.000
Driftskostnader -236.000 -266.000
Driftsresultat -20.000 35.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -20.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 25.000 82.000
Sum omløpsmidler 25.000 82.000
Sum eiendeler 25.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 27.000
Sum egenkapital 7.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 33.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 27.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5
Soliditet 2 32.9
Resultatgrad -9.3 11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 2
Total kapitalrentabilitet 42.7
Signatur
11.07.2018
SIGNATUR
EEK JARLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex