Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eek Bygg AS
Juridisk navn:  Eek Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40249666
Asplundvegen 15 Asplundvegen 15 Fax:
7560 Vikhammer 7560 Vikhammer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 990555699
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.35%
Resultat  
  
-35.68%
Egenkapital  
  
26.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.241.000 12.905.000 7.470.000 13.524.000 7.505.000
Resultat: 1.633.000 2.539.000 1.167.000 78.000 535.000
Egenkapital: 6.017.000 4.744.000 2.794.000 1.910.000 2.097.000
Regnskap for  Eek Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.241.000 12.905.000 7.470.000 13.524.000 7.505.000
Driftskostnader -12.638.000 -10.381.000 -6.312.000 -13.443.000 -6.986.000
Driftsresultat 1.603.000 2.524.000 1.157.000 79.000 520.000
Finansinntekter 35.000 16.000 10.000 21.000 17.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -22.000 -2.000
Finans 30.000 14.000 9.000 -1.000 15.000
Resultat før skatt 1.633.000 2.539.000 1.167.000 78.000 535.000
Skattekostnad -359.000 -588.000 -284.000 -265.000 -152.000
Årsresultat 1.273.000 1.951.000 883.000 -187.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 421.000 299.000 404.000 383.000 65.000
Sum omløpsmidler 14.847.000 14.551.000 12.003.000 4.541.000 7.951.000
Sum eiendeler 15.268.000 14.850.000 12.407.000 4.924.000 8.016.000
Sum opptjent egenkapital 5.817.000 4.544.000 2.594.000 1.710.000 1.897.000
Sum egenkapital 6.017.000 4.744.000 2.794.000 1.910.000 2.097.000
Sum langsiktig gjeld 7.368.000 8.372.000 7.371.000 1.375.000 4.873.000
Sum kortsiktig gjeld 1.883.000 1.734.000 2.242.000 1.639.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 15.268.000 14.850.000 12.407.000 4.924.000 8.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.097.000 12.905.000 7.470.000 13.524.000 7.505.000
Andre inntekter 145.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.241.000 12.905.000 7.470.000 13.524.000 7.505.000
Varekostnad -6.454.000 -4.180.000 -471.000 -8.721.000 -3.159.000
Lønninger -5.249.000 -5.435.000 -4.961.000 -3.738.000 -3.105.000
Avskrivning -104.000 -106.000 -106.000 -38.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -831.000 -660.000 -774.000 -946.000 -690.000
Driftskostnader -12.638.000 -10.381.000 -6.312.000 -13.443.000 -6.986.000
Driftsresultat 1.603.000 2.524.000 1.157.000 79.000 520.000
Finansinntekter 35.000 16.000 10.000 21.000 17.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -22.000 -2.000
Finans 30.000 14.000 9.000 -1.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.273.000 1.951.000 883.000 -187.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 241.000 15.000 14.000 26.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 120.000 196.000 272.000 348.000 0
Driftsløsøre 60.000 88.000 118.000 9.000 15.000
Sum varige driftsmidler 181.000 284.000 390.000 357.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 421.000 299.000 404.000 383.000 65.000
Varebeholdning 13.192.000 12.406.000 8.688.000 3.051.000 6.629.000
Kundefordringer 184.000 377.000 1.968.000 184.000 465.000
Andre fordringer 261.000 205.000 82.000 287.000 221.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.210.000 1.564.000 1.264.000 1.020.000 635.000
Sum omløpsmidler 14.847.000 14.551.000 12.003.000 4.541.000 7.951.000
Sum eiendeler 15.268.000 14.850.000 12.407.000 4.924.000 8.016.000
Sum opptjent egenkapital 5.817.000 4.544.000 2.594.000 1.710.000 1.897.000
Sum egenkapital 6.017.000 4.744.000 2.794.000 1.910.000 2.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.368.000 8.372.000 7.371.000 1.375.000 4.873.000
Leverandørgjeld 287.000 171.000 680.000 684.000 396.000
Betalbar skatt 585.000 589.000 272.000 0 142.000
Skyldig offentlige avgifter 490.000 474.000 709.000 417.000 185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 520.000 500.000 581.000 538.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 1.883.000 1.734.000 2.242.000 1.639.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 15.268.000 14.850.000 12.407.000 4.924.000 8.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.964.000 12.817.000 9.761.000 2.902.000 6.906.000
Likviditetsgrad 1 7.9 8.4 5.4 2.8 7.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.5 0.9 1.3
Soliditet 39.4 31.9 22.5 38.8 26.2
Resultatgrad 11.3 19.6 15.5 0.6 6.9
Rentedekningsgrad 320.6 1 1 3.6 268.5
Gjeldsgrad 1.5 2.1 3.4 1.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 10.7 17.1 9.4 2 6.7
Signatur
20.01.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex