Eek Eiendom AS
Juridisk navn:  Eek Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggevegen 21 Bryggevegen 21 Fax:
3683 Notodden 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 992844779
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark As
Regnskapsfører: Økonomiteamet As
Utvikling:
Omsetning  
  
85.22%
Resultat  
  
27.36%
Egenkapital  
  
267.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.504.000 812.000 193.000 2.508.000 1.762.000
Resultat: -430.000 -592.000 -4.324.000 1.102.000 731.000
Egenkapital: 3.194.000 869.000 1.163.000 4.460.000 4.059.000
Regnskap for  Eek Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.504.000 812.000 193.000 2.508.000 1.762.000
Driftskostnader -1.752.000 -1.289.000 -4.476.000 -1.063.000 -848.000
Driftsresultat -250.000 -477.000 -4.283.000 1.446.000 915.000
Finansinntekter 0 45.000 164.000 86.000 72.000
Finanskostnader -181.000 -160.000 -204.000 -430.000 -255.000
Finans -181.000 -115.000 -40.000 -344.000 -183.000
Resultat før skatt -430.000 -592.000 -4.324.000 1.102.000 731.000
Skattekostnad 95.000 80.000 1.026.000 -319.000 -174.000
Årsresultat -336.000 -513.000 -3.297.000 783.000 558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.819.000 9.623.000 12.729.000 15.145.000 15.499.000
Sum omløpsmidler 708.000 807.000 169.000 1.524.000 1.502.000
Sum eiendeler 10.527.000 10.430.000 12.898.000 16.669.000 17.001.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 176.000 688.000 3.985.000 3.584.000
Sum egenkapital 3.194.000 869.000 1.163.000 4.460.000 4.059.000
Sum langsiktig gjeld 7.238.000 9.457.000 11.397.000 11.490.000 12.647.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 104.000 337.000 718.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 10.528.000 10.430.000 12.897.000 16.668.000 17.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.309.000 669.000 8.000 -26.000 40.000
Andre inntekter 195.000 144.000 185.000 2.534.000 1.722.000
Driftsinntekter 1.504.000 812.000 193.000 2.508.000 1.762.000
Varekostnad 0 0 0 -4.000 0
Lønninger -63.000 -64.000 0 -3.000 -5.000
Avskrivning -765.000 -512.000 -429.000 -418.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 -3.100.000 0 0
Andre driftskostnader -924.000 -713.000 -947.000 -638.000 -436.000
Driftskostnader -1.752.000 -1.289.000 -4.476.000 -1.063.000 -848.000
Driftsresultat -250.000 -477.000 -4.283.000 1.446.000 915.000
Finansinntekter 0 45.000 164.000 86.000 72.000
Finanskostnader -181.000 -160.000 -204.000 -430.000 -255.000
Finans -181.000 -115.000 -40.000 -344.000 -183.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -336.000 -513.000 -3.297.000 783.000 558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 770.000 749.000 731.000 0 0
Fast eiendom 7.332.000 7.727.000 7.942.000 11.286.000 11.690.000
Maskiner anlegg 118.000 66.000 84.000 0 0
Driftsløsøre 1.599.000 1.081.000 171.000 218.000 8.000
Sum varige driftsmidler 9.049.000 8.873.000 8.197.000 11.504.000 11.698.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.801.000 3.641.000 3.801.000
Sum anleggsmidler 9.819.000 9.623.000 12.729.000 15.145.000 15.499.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 107.000 5.000 6.000 386.000
Andre fordringer 85.000 19.000 103.000 170.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 402.000 61.000 1.347.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 708.000 807.000 169.000 1.524.000 1.502.000
Sum eiendeler 10.527.000 10.430.000 12.898.000 16.669.000 17.001.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 176.000 688.000 3.985.000 3.584.000
Sum egenkapital 3.194.000 869.000 1.163.000 4.460.000 4.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 295.000 306.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.238.000 9.457.000 11.397.000 11.490.000 12.647.000
Leverandørgjeld 14.000 43.000 131.000 84.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 330.000 205.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 52.000 0 123.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 9.000 206.000 181.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 104.000 337.000 718.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 10.528.000 10.430.000 12.897.000 16.668.000 17.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 612.000 703.000 -168.000 806.000 1.206.000
Likviditetsgrad 1 7.4 7.8 0.5 2.1 5.1
Likviditetsgrad 2 7.4 7.8 0.5 2.1 5.1
Soliditet 30.3 8.3 9 26.8 23.9
Resultatgrad -16.6 -58.7 -2219.2 57.7 51.9
Rentedekningsgrad -1.4 3.4 3.9
Gjeldsgrad 2.3 1 10.1 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet -2.4 -4.1 -31.9 9.2 5.8
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex