Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eek Holding AS
Juridisk navn:  Eek Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggevegen 21 Hjuksebø Fax:
3683 Notodden 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 993411876
Aksjekapital: 1.162.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark As
Regnskapsfører: Økonomiteamet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
150.12%
Egenkapital  
  
1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 806.000 -1.608.000 -320.000 76.000 -2.772.000
Egenkapital: 42.158.000 41.687.000 43.574.000 43.917.000 43.860.000
Regnskap for  Eek Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -155.000 -180.000 -771.000 -380.000 -384.000
Driftsresultat -155.000 -179.000 -771.000 -380.000 -384.000
Finansinntekter 1.027.000 463.000 468.000 487.000 1.945.000
Finanskostnader -67.000 -1.892.000 -18.000 -31.000 -4.333.000
Finans 960.000 -1.429.000 450.000 456.000 -2.388.000
Resultat før skatt 806.000 -1.608.000 -320.000 76.000 -2.772.000
Skattekostnad -74.000 -64.000 -23.000 -19.000 -137.000
Årsresultat 733.000 -1.672.000 -343.000 58.000 -2.909.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.861.000 26.046.000 28.103.000 12.346.000 11.500.000
Sum omløpsmidler 14.689.000 15.972.000 17.329.000 33.056.000 34.652.000
Sum eiendeler 42.550.000 42.018.000 45.432.000 45.402.000 46.152.000
Sum opptjent egenkapital 22.850.000 22.379.000 24.266.000 24.610.000 24.552.000
Sum egenkapital 42.158.000 41.687.000 43.574.000 43.917.000 43.860.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 392.000 332.000 1.858.000 1.485.000 2.292.000
Sum gjeld og egenkapital 42.550.000 42.019.000 45.432.000 45.403.000 46.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -119.000 -143.000 -288.000 -297.000 -314.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -37.000 -483.000 -83.000 -70.000
Driftskostnader -155.000 -180.000 -771.000 -380.000 -384.000
Driftsresultat -155.000 -179.000 -771.000 -380.000 -384.000
Finansinntekter 1.027.000 463.000 468.000 487.000 1.945.000
Finanskostnader -67.000 -1.892.000 -18.000 -31.000 -4.333.000
Finans 960.000 -1.429.000 450.000 456.000 -2.388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 733.000 -1.672.000 -343.000 58.000 -2.909.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.861.000 26.046.000 28.103.000 12.346.000 11.500.000
Sum anleggsmidler 27.861.000 26.046.000 28.103.000 12.346.000 11.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 380.000 0
Sum investeringer 5.324.000 4.873.000 0 0 0
Kasse, bank 9.365.000 11.099.000 17.157.000 30.324.000 33.169.000
Sum omløpsmidler 14.689.000 15.972.000 17.329.000 33.056.000 34.652.000
Sum eiendeler 42.550.000 42.018.000 45.432.000 45.402.000 46.152.000
Sum opptjent egenkapital 22.850.000 22.379.000 24.266.000 24.610.000 24.552.000
Sum egenkapital 42.158.000 41.687.000 43.574.000 43.917.000 43.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 335.000 279.000 0 1.369.000 2.085.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 51.000 9.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 23.000 19.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 32.000 65.000 68.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 19.000 1.719.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 332.000 1.858.000 1.485.000 2.292.000
Sum gjeld og egenkapital 42.550.000 42.019.000 45.432.000 45.403.000 46.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.297.000 15.640.000 15.471.000 31.571.000 32.360.000
Likviditetsgrad 1 37.5 48.1 9.3 22.3 15.1
Likviditetsgrad 2 37.5 48.1 9.3 22.3 15.2
Soliditet 99.1 99.2 95.9 96.7 95.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.3 -0.1 -42.8 -12.3 0.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 2 0.7 -0.7 0.2 3.4
Signatur
30.09.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex