Eek Invest As
Juridisk navn:  Eek Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Madlakrossen 1 Madlakrossen 1 Fax:
4042 Hafrsfjord 4042 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 921528280
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 2.776.000 0
Egenkapital: 37.934.000 37.958.000
Regnskap for  Eek Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -24.000 0
Driftsresultat -24.000 0
Finansinntekter 2.800.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.800.000 0
Resultat før skatt 2.776.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 2.776.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 40.742.000 37.965.000
Sum eiendeler 40.772.000 37.995.000
Sum opptjent egenkapital 37.791.000 37.815.000
Sum egenkapital 37.934.000 37.958.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.838.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 40.772.000 37.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -24.000 0
Driftskostnader -24.000 0
Driftsresultat -24.000 0
Finansinntekter 2.800.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.800.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.800.000 0
Årsresultat 2.776.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 30.000
Sum omløpsmidler 40.742.000 37.965.000
Sum eiendeler 40.772.000 37.995.000
Sum opptjent egenkapital 37.791.000 37.815.000
Sum egenkapital 37.934.000 37.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -2.800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 2.838.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 40.772.000 37.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.904.000 37.928.000
Likviditetsgrad 1 14.4 1026.1
Likviditetsgrad 2 14.4 1026.1
Soliditet 9 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 6.8 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex