Eek Productions As
Juridisk navn:  Eek Productions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Eric Ellioth Kvamsdahl Fjellgata 70 C/O Eric Ellioth Kvamsdahl Fjellgata 70 Fax:
6007 Ålesund 6007 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 920798187
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/16/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
62.63%
Resultat  
  
56.38%
Egenkapital  
  
130.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.854.000 1.140.000
Resultat: 233.000 149.000
Egenkapital: 318.000 138.000
Regnskap for  Eek Productions As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.854.000 1.140.000
Driftskostnader -1.613.000 -990.000
Driftsresultat 241.000 149.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 0
Finans -7.000 0
Resultat før skatt 233.000 149.000
Skattekostnad -53.000 -36.000
Årsresultat 181.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 15.000
Sum omløpsmidler 744.000 567.000
Sum eiendeler 841.000 582.000
Sum opptjent egenkapital 294.000 113.000
Sum egenkapital 318.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 521.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.854.000 1.132.000
Andre inntekter 0 8.000
Driftsinntekter 1.854.000 1.140.000
Varekostnad -199.000 -168.000
Lønninger -874.000 -448.000
Avskrivning -15.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -525.000 -374.000
Driftskostnader -1.613.000 -990.000
Driftsresultat 241.000 149.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 0
Finans -7.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 181.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 97.000 0
Sum varige driftsmidler 97.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 15.000
Sum anleggsmidler 97.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 355.000
Andre fordringer 20.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 723.000 203.000
Sum omløpsmidler 744.000 567.000
Sum eiendeler 841.000 582.000
Sum opptjent egenkapital 294.000 113.000
Sum egenkapital 318.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 41.000 57.000
Betalbar skatt 51.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 133.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000 123.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3
Soliditet 37.8 23.7
Resultatgrad 1 13.1
Rentedekningsgrad 34.4
Gjeldsgrad 1.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 28.7 25.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex