Ef Bygg As
Juridisk navn:  Ef Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Raftesetvegen 21 Raftesetvegen 21 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 920428649
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhr Finans & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 685.000
Resultat: 25.000
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Ef Bygg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 685.000
Driftskostnader -660.000
Driftsresultat 25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 25.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 195.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital 19.000
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 561.000
Andre inntekter 124.000
Driftsinntekter 685.000
Varekostnad -14.000
Lønninger -597.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -49.000
Driftskostnader -660.000
Driftsresultat 25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 124.000
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 65.000
Sum omløpsmidler 195.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital 19.000
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 44.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 25.1
Resultatgrad 3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3
Total kapitalrentabilitet 12.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex