Egeland Holding AS
Juridisk navn:  Egeland Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64983130
C/O Apoteket I Son, Kolåsv 4 C/O Apoteket I Son Kolåsveien 4 Fax: 64983131
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Akershus Vestby
Org.nr: 991708340
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Active Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
311.82%
Egenkapital  
  
-14.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 100.000 100.000 150.000 150.000 0
Resultat: 1.936.000 -914.000 627.000 4.744.000 1.985.000
Egenkapital: 6.189.000 7.276.000 8.512.000 8.624.000 5.126.000
Regnskap for  Egeland Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 100.000 100.000 150.000 150.000 0
Driftskostnader -18.000 -27.000 -19.000 -21.000 -28.000
Driftsresultat 82.000 73.000 131.000 129.000 -28.000
Finansinntekter 1.854.000 407.000 497.000 4.615.000 2.013.000
Finanskostnader 0 -1.394.000 0 0 0
Finans 1.854.000 -987.000 497.000 4.615.000 2.013.000
Resultat før skatt 1.936.000 -914.000 627.000 4.744.000 1.985.000
Skattekostnad -23.000 -22.000 -39.000 -45.000 -20.000
Årsresultat 1.913.000 -936.000 588.000 4.699.000 1.966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 414.000 810.000 1.604.000 2.217.000 112.000
Sum omløpsmidler 8.822.000 6.916.000 7.683.000 7.690.000 6.815.000
Sum eiendeler 9.236.000 7.726.000 9.287.000 9.907.000 6.927.000
Sum opptjent egenkapital 5.663.000 6.750.000 7.986.000 8.098.000 4.599.000
Sum egenkapital 6.189.000 7.276.000 8.512.000 8.624.000 5.126.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.044.000 447.000 772.000 1.280.000 1.802.000
Sum gjeld og egenkapital 9.236.000 7.726.000 9.287.000 9.907.000 6.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000 100.000 150.000 150.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 100.000 100.000 150.000 150.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -27.000 -19.000 -21.000 -28.000
Driftskostnader -18.000 -27.000 -19.000 -21.000 -28.000
Driftsresultat 82.000 73.000 131.000 129.000 -28.000
Finansinntekter 1.854.000 407.000 497.000 4.615.000 2.013.000
Finanskostnader 0 -1.394.000 0 0 0
Finans 1.854.000 -987.000 497.000 4.615.000 2.013.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -300.000 -700.000 -1.200.000 -800.000
Årsresultat 1.913.000 -936.000 588.000 4.699.000 1.966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 414.000 810.000 1.604.000 2.217.000 112.000
Sum anleggsmidler 414.000 810.000 1.604.000 2.217.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 455.000 400.000 386.000 404.000 30.000
Sum investeringer 7.753.000 6.360.000 6.820.000 6.856.000 5.254.000
Kasse, bank 614.000 156.000 477.000 430.000 17.000
Sum omløpsmidler 8.822.000 6.916.000 7.683.000 7.690.000 6.815.000
Sum eiendeler 9.236.000 7.726.000 9.287.000 9.907.000 6.927.000
Sum opptjent egenkapital 5.663.000 6.750.000 7.986.000 8.098.000 4.599.000
Sum egenkapital 6.189.000 7.276.000 8.512.000 8.624.000 5.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.006.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 0 6.000 0 6.000 -4.000
Betalbar skatt 23.000 22.000 39.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 18.000 33.000 32.000 0
Utbytte -3.000.000 -300.000 -700.000 -1.200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 0 100.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.044.000 447.000 772.000 1.280.000 1.802.000
Sum gjeld og egenkapital 9.236.000 7.726.000 9.287.000 9.907.000 6.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.778.000 6.469.000 6.911.000 6.410.000 5.013.000
Likviditetsgrad 1 2.9 15.5 1 6.0 3.8
Likviditetsgrad 2 2.9 15.5 1 6.1 3.8
Soliditet 6 94.2 91.7 87.0 74.0
Resultatgrad 8 7 87.3 86.0
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 2 6.2 6.8 47.9 28.7
Signatur
29.04.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex