Egersund Aqua AS
Juridisk navn:  Egersund Aqua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97630124
Krossmoveien 629 Krossmoveien 629 Fax:
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 984262086
Aksjekapital: 158.730 NOK
Etableringsdato: 1/31/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eigersund aqua as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ellingsen Jone
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20.93%
Egenkapital  
  
-2.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -34.000 -43.000 -46.000 -31.000 -37.000
Egenkapital: 1.250.000 1.283.000 1.326.000 1.372.000 1.402.000
Regnskap for  Egersund Aqua AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -14.000 -27.000 -12.000 -17.000
Driftsresultat -7.000 -14.000 -27.000 -12.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -29.000 -19.000 -19.000 -20.000
Finans -27.000 -29.000 -19.000 -19.000 -20.000
Resultat før skatt -34.000 -43.000 -46.000 -31.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -43.000 -46.000 -31.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000
Sum omløpsmidler 15.000 30.000 11.000 46.000 27.000
Sum eiendeler 1.859.000 1.874.000 1.855.000 1.890.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital -1.800.000 -1.767.000 -1.724.000 -1.678.000 -1.647.000
Sum egenkapital 1.250.000 1.283.000 1.326.000 1.372.000 1.402.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 190.000 128.000 118.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.873.000 1.854.000 1.890.000 1.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -14.000 -27.000 -12.000 -17.000
Driftskostnader -7.000 -14.000 -27.000 -12.000 -17.000
Driftsresultat -7.000 -14.000 -27.000 -12.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -29.000 -19.000 -19.000 -20.000
Finans -27.000 -29.000 -19.000 -19.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -43.000 -46.000 -31.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 30.000 11.000 46.000 27.000
Sum omløpsmidler 15.000 30.000 11.000 46.000 27.000
Sum eiendeler 1.859.000 1.874.000 1.855.000 1.890.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital -1.800.000 -1.767.000 -1.724.000 -1.678.000 -1.647.000
Sum egenkapital 1.250.000 1.283.000 1.326.000 1.372.000 1.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 190.000 128.000 118.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 190.000 128.000 118.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.873.000 1.854.000 1.890.000 1.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 -160.000 -117.000 -72.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
Soliditet 67.2 68.5 71.5 72.6 75.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.5 -1.4 -0.6 -0.8
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.7 -1.5 -0.6 -0.9
Signatur
05.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex