Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggemoen Holding As
Juridisk navn:  Eggemoen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eggemoen Eggemoen Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 920448860
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 21.000
Regnskap for  Eggemoen Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 925.000
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 954.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 21.000
Sum langsiktig gjeld 933.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 925.000
Sum anleggsmidler 925.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 954.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 933.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 2.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 44.4
Total kapitalrentabilitet -0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex