Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggen Arkitekter AS
Juridisk navn:  Eggen Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72567510
Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs Veg 15E Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs Veg 15E Fax: 72567511
7021 Trondheim 7021 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 942301901
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/15/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.06%
Resultat  
  
68.12%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.373.000 24.659.000 25.178.000 26.584.000 29.815.000
Resultat: 5.136.000 3.055.000 3.820.000 2.062.000 4.343.000
Egenkapital: 8.000.000 6.784.000 6.438.000 5.037.000 5.000.000
Regnskap for  Eggen Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.373.000 24.659.000 25.178.000 26.584.000 29.815.000
Driftskostnader -23.332.000 -21.651.000 -21.428.000 -24.618.000 -25.537.000
Driftsresultat 5.041.000 3.008.000 3.748.000 1.965.000 4.278.000
Finansinntekter 96.000 49.000 74.000 100.000 74.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -4.000 -9.000
Finans 94.000 48.000 72.000 96.000 65.000
Resultat før skatt 5.136.000 3.055.000 3.820.000 2.062.000 4.343.000
Skattekostnad -1.129.000 -709.000 -919.000 -526.000 -1.187.000
Årsresultat 4.008.000 2.346.000 2.901.000 1.537.000 3.156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 371.000 315.000 380.000 776.000 896.000
Sum omløpsmidler 16.537.000 15.869.000 14.233.000 12.229.000 17.530.000
Sum eiendeler 16.908.000 16.184.000 14.613.000 13.005.000 18.426.000
Sum opptjent egenkapital 7.850.000 6.634.000 6.288.000 4.887.000 4.850.000
Sum egenkapital 8.000.000 6.784.000 6.438.000 5.037.000 5.000.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.804.000 9.400.000 8.175.000 7.968.000 13.426.000
Sum gjeld og egenkapital 16.908.000 16.184.000 14.613.000 13.005.000 18.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.200.000 24.633.000 25.178.000 26.584.000 29.815.000
Andre inntekter 173.000 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 28.373.000 24.659.000 25.178.000 26.584.000 29.815.000
Varekostnad 0 0 -21.000 0 -189.000
Lønninger -19.896.000 -17.620.000 -18.673.000 -18.063.000 -19.387.000
Avskrivning -127.000 -175.000 -276.000 -435.000 -424.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.309.000 -3.856.000 -2.458.000 -6.120.000 -5.537.000
Driftskostnader -23.332.000 -21.651.000 -21.428.000 -24.618.000 -25.537.000
Driftsresultat 5.041.000 3.008.000 3.748.000 1.965.000 4.278.000
Finansinntekter 96.000 49.000 74.000 100.000 74.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -4.000 -9.000
Finans 94.000 48.000 72.000 96.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.791.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -4.453.000
Årsresultat 4.008.000 2.346.000 2.901.000 1.537.000 3.156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 143.000 98.000 320.000 99.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 81.000 28.000 45.000 0 0
Driftsløsøre 258.000 143.000 236.000 456.000 797.000
Sum varige driftsmidler 339.000 172.000 281.000 456.000 797.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 371.000 315.000 380.000 776.000 896.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.734.000 9.114.000 6.036.000 4.110.000 6.236.000
Andre fordringer 179.000 125.000 179.000 83.000 96.000
Sum investeringer 1.650.000 1.606.000 1.590.000 1.551.000 0
Kasse, bank 8.974.000 5.024.000 6.429.000 6.486.000 11.198.000
Sum omløpsmidler 16.537.000 15.869.000 14.233.000 12.229.000 17.530.000
Sum eiendeler 16.908.000 16.184.000 14.613.000 13.005.000 18.426.000
Sum opptjent egenkapital 7.850.000 6.634.000 6.288.000 4.887.000 4.850.000
Sum egenkapital 8.000.000 6.784.000 6.438.000 5.037.000 5.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 205.000 1.358.000 166.000 237.000 1.140.000
Betalbar skatt 882.000 754.000 697.000 746.000 1.734.000
Skyldig offentlige avgifter 2.454.000 2.837.000 3.151.000 2.994.000 3.547.000
Utbytte -2.791.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -4.453.000
Annen kortsiktig gjeld 2.472.000 2.451.000 2.660.000 2.490.000 2.551.000
Sum kortsiktig gjeld 8.804.000 9.400.000 8.175.000 7.968.000 13.426.000
Sum gjeld og egenkapital 16.908.000 16.184.000 14.613.000 13.005.000 18.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.733.000 6.469.000 6.058.000 4.261.000 4.104.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.7 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.7 1.5 1.4
Soliditet 47.3 41.9 44.1 38.7 27.1
Resultatgrad 17.8 12.2 14.9 7.4 14.3
Rentedekningsgrad 2520.5 3 1 491.3 483.6
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.3 1.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 30.4 18.9 26.2 15.9 23.6
Signatur
01.09.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex