Eggen X-Ray AS
Juridisk navn:  Eggen X-Ray AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61250387
Postboks 682 Anders Sandvigs Gate 52B Fax:
2604 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 984176716
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.19%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 370.000 530.000 295.000 821.000 621.000
Resultat: 0 -106.000 118.000 445.000 202.000
Egenkapital: 239.000 239.000 345.000 455.000 121.000
Regnskap for  Eggen X-Ray AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 370.000 530.000 295.000 821.000 621.000
Driftskostnader -365.000 -612.000 -178.000 -375.000 -421.000
Driftsresultat 6.000 -82.000 117.000 445.000 200.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 2.000
Finanskostnader -6.000 -24.000 0 0 0
Finans -6.000 -23.000 2.000 0 2.000
Resultat før skatt 0 -106.000 118.000 445.000 202.000
Skattekostnad 0 0 -28.000 -111.000 -55.000
Årsresultat 0 -106.000 90.000 334.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 316.000 442.000 503.000 565.000 325.000
Sum eiendeler 316.000 442.000 503.000 565.000 328.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 119.000 225.000 335.000 1.000
Sum egenkapital 239.000 239.000 345.000 455.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76.000 203.000 158.000 110.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 442.000 503.000 565.000 329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 370.000 530.000 295.000 821.000 621.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 370.000 530.000 295.000 821.000 621.000
Varekostnad -125.000 -339.000 -15.000 -232.000 -257.000
Lønninger -76.000 -75.000 -49.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -198.000 -114.000 -143.000 -164.000
Driftskostnader -365.000 -612.000 -178.000 -375.000 -421.000
Driftsresultat 6.000 -82.000 117.000 445.000 200.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 2.000
Finanskostnader -6.000 -24.000 0 0 0
Finans -6.000 -23.000 2.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 -147.000
Årsresultat 0 -106.000 90.000 334.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Varebeholdning 95.000 76.000 39.000 39.000 114.000
Kundefordringer 0 11.000 202.000 38.000 43.000
Andre fordringer 100.000 112.000 7.000 2.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 243.000 255.000 486.000 151.000
Sum omløpsmidler 316.000 442.000 503.000 565.000 325.000
Sum eiendeler 316.000 442.000 503.000 565.000 328.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 119.000 225.000 335.000 1.000
Sum egenkapital 239.000 239.000 345.000 455.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 31.000 0 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 28.000 108.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 23.000 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 -147.000
Annen kortsiktig gjeld 46.000 169.000 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76.000 203.000 158.000 110.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 442.000 503.000 565.000 329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 239.000 345.000 455.000 117.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.2 3.2 5.1 1.6
Likviditetsgrad 2 2.9 1.8 2.9 4.8 1.1
Soliditet 75.9 54.1 68.6 80.5 36.8
Resultatgrad 1.6 -15.5 39.7 54.2 32.2
Rentedekningsgrad 1 -3.4
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.5 0.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.9 -18.3 23.7 78.8 61.4
Signatur
15.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex