Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggesbønes Eiendom AS
Juridisk navn:  Eggesbønes Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70087782
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 929112636
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1964 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.17%
Resultat  
  
9.07%
Egenkapital  
  
10.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.262.000 1.156.000 799.000 784.000 888.000
Resultat: 433.000 397.000 509.000 387.000 414.000
Egenkapital: 3.670.000 3.335.000 3.029.000 2.644.000 2.497.000
Regnskap for  Eggesbønes Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.262.000 1.156.000 799.000 784.000 888.000
Driftskostnader -607.000 -543.000 -217.000 -188.000 -281.000
Driftsresultat 655.000 613.000 582.000 595.000 608.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -222.000 -215.000 -73.000 -210.000 -195.000
Finans -222.000 -215.000 -72.000 -208.000 -194.000
Resultat før skatt 433.000 397.000 509.000 387.000 414.000
Skattekostnad -97.000 -92.000 -124.000 -100.000 -112.000
Årsresultat 336.000 305.000 385.000 288.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.378.000 11.882.000 7.105.000 4.617.000 4.341.000
Sum omløpsmidler 459.000 1.912.000 429.000 537.000 235.000
Sum eiendeler 11.837.000 13.794.000 7.534.000 5.154.000 4.576.000
Sum opptjent egenkapital 3.570.000 3.235.000 2.929.000 2.544.000 2.397.000
Sum egenkapital 3.670.000 3.335.000 3.029.000 2.644.000 2.497.000
Sum langsiktig gjeld 1.354.000 1.484.000 1.759.000 2.036.000 1.688.000
Sum kortsiktig gjeld 6.813.000 8.976.000 2.745.000 474.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 11.837.000 13.795.000 7.533.000 5.154.000 4.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.262.000 1.156.000 799.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 784.000 888.000
Driftsinntekter 1.262.000 1.156.000 799.000 784.000 888.000
Varekostnad 0 0 0 0 -109.000
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning -504.000 -442.000 -104.000 -87.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -101.000 -113.000 -101.000 -84.000
Driftskostnader -607.000 -543.000 -217.000 -188.000 -281.000
Driftsresultat 655.000 613.000 582.000 595.000 608.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -222.000 -215.000 -73.000 -210.000 -195.000
Finans -222.000 -215.000 -72.000 -208.000 -194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -140.000 -140.000
Årsresultat 336.000 305.000 385.000 288.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.368.000 11.867.000 7.084.000 4.253.000 4.341.000
Maskiner anlegg 10.000 15.000 20.000 364.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.378.000 11.882.000 7.105.000 4.617.000 4.341.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.378.000 11.882.000 7.105.000 4.617.000 4.341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 469.000 0 0 9.000
Andre fordringer 0 948.000 398.000 0 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 459.000 496.000 31.000 537.000 76.000
Sum omløpsmidler 459.000 1.912.000 429.000 537.000 235.000
Sum eiendeler 11.837.000 13.794.000 7.534.000 5.154.000 4.576.000
Sum opptjent egenkapital 3.570.000 3.235.000 2.929.000 2.544.000 2.397.000
Sum egenkapital 3.670.000 3.335.000 3.029.000 2.644.000 2.497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 72.000 71.000 64.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.354.000 1.484.000 1.759.000 2.036.000 1.688.000
Leverandørgjeld 27.000 808.000 2.028.000 5.000 4.000
Betalbar skatt 117.000 91.000 117.000 92.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 0 0 223.000 149.000
Utbytte 0 0 0 -140.000 -140.000
Annen kortsiktig gjeld 6.450.000 8.077.000 600.000 14.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 6.813.000 8.976.000 2.745.000 474.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 11.837.000 13.795.000 7.533.000 5.154.000 4.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.354.000 -7.064.000 -2.316.000 63.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.2 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 1.2 0.7
Soliditet 3 24.2 40.2 51.3 54.6
Resultatgrad 51.9 5 72.8 75.9 68.5
Rentedekningsgrad 3 2.9 8 2.8 3.1
Gjeldsgrad 2.2 3.1 1.5 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.5 4.4 7.7 11.6 13.3
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex