Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egil H. Olsen AS
Juridisk navn:  Egil H. Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55509146
Bjørgeveien 310 Bjørgeveien 310 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989205722
Aksjekapital: 221.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-406.9%
Egenkapital  
  
-15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -178.000 58.000 5.178.000 2.312.000 349.000
Egenkapital: 9.325.000 11.013.000 14.284.000 12.434.000 13.696.000
Regnskap for  Egil H. Olsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -75.000 -66.000 -26.000 -24.000
Driftsresultat -22.000 -75.000 -66.000 -26.000 -24.000
Finansinntekter 72.000 133.000 5.249.000 2.343.000 373.000
Finanskostnader -227.000 -1.000 -5.000 -6.000 0
Finans -155.000 132.000 5.244.000 2.337.000 373.000
Resultat før skatt -178.000 58.000 5.178.000 2.312.000 349.000
Skattekostnad -10.000 -14.000 -58.000 -74.000 -94.000
Årsresultat -188.000 44.000 5.120.000 2.238.000 254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.780.000 4.000.000 0 833.000 833.000
Sum omløpsmidler 4.513.000 7.136.000 14.417.000 11.697.000 12.976.000
Sum eiendeler 10.293.000 11.136.000 14.417.000 12.530.000 13.809.000
Sum opptjent egenkapital 8.959.000 10.647.000 13.918.000 11.607.000 12.869.000
Sum egenkapital 9.325.000 11.013.000 14.284.000 12.434.000 13.696.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 967.000 124.000 133.000 96.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 10.292.000 11.137.000 14.417.000 12.531.000 13.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -75.000 -66.000 -26.000 -24.000
Driftskostnader -22.000 -75.000 -66.000 -26.000 -24.000
Driftsresultat -22.000 -75.000 -66.000 -26.000 -24.000
Finansinntekter 72.000 133.000 5.249.000 2.343.000 373.000
Finanskostnader -227.000 -1.000 -5.000 -6.000 0
Finans -155.000 132.000 5.244.000 2.337.000 373.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -3.315.000 -2.400.000 0 0
Årsresultat -188.000 44.000 5.120.000 2.238.000 254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.780.000 4.000.000 0 833.000 833.000
Sum anleggsmidler 5.780.000 4.000.000 0 833.000 833.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 620.000 671.000 651.000 3.082.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.513.000 6.517.000 13.746.000 11.046.000 9.893.000
Sum omløpsmidler 4.513.000 7.136.000 14.417.000 11.697.000 12.976.000
Sum eiendeler 10.293.000 11.136.000 14.417.000 12.530.000 13.809.000
Sum opptjent egenkapital 8.959.000 10.647.000 13.918.000 11.607.000 12.869.000
Sum egenkapital 9.325.000 11.013.000 14.284.000 12.434.000 13.696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 11.000 0 0
Betalbar skatt 10.000 14.000 58.000 74.000 94.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -3.315.000 -2.400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 957.000 105.000 63.000 21.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 967.000 124.000 133.000 96.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 10.292.000 11.137.000 14.417.000 12.531.000 13.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.546.000 7.012.000 14.284.000 11.601.000 12.864.000
Likviditetsgrad 1 4.7 57.5 108.4 121.8 115.9
Likviditetsgrad 2 4.7 57.5 108.4 121.9 115.9
Soliditet 90.6 98.9 99.1 99.2 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -13.2 386.2
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 3 18.5 2.5
Signatur
19.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex