Egil H. Olsen AS
Juridisk navn:  Egil H. Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55509146
Bjørgeveien 310 Bjørgeveien 310 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989205722
Aksjekapital: 221.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
504.49%
Egenkapital  
  
-46.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 720.000 -178.000 58.000 5.178.000 2.312.000
Egenkapital: 5.034.000 9.325.000 11.013.000 14.284.000 12.434.000
Regnskap for  Egil H. Olsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -22.000 -75.000 -66.000 -26.000
Driftsresultat -25.000 -22.000 -75.000 -66.000 -26.000
Finansinntekter 566.000 72.000 133.000 5.249.000 2.343.000
Finanskostnader 179.000 -227.000 -1.000 -5.000 -6.000
Finans 745.000 -155.000 132.000 5.244.000 2.337.000
Resultat før skatt 720.000 -178.000 58.000 5.178.000 2.312.000
Skattekostnad -12.000 -10.000 -14.000 -58.000 -74.000
Årsresultat 709.000 -188.000 44.000 5.120.000 2.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000.000 5.780.000 4.000.000 0 833.000
Sum omløpsmidler 8.105.000 4.513.000 7.136.000 14.417.000 11.697.000
Sum eiendeler 10.105.000 10.293.000 11.136.000 14.417.000 12.530.000
Sum opptjent egenkapital 4.668.000 8.959.000 10.647.000 13.918.000 11.607.000
Sum egenkapital 5.034.000 9.325.000 11.013.000 14.284.000 12.434.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.071.000 967.000 124.000 133.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 10.105.000 10.292.000 11.137.000 14.417.000 12.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -22.000 -75.000 -66.000 -26.000
Driftskostnader -25.000 -22.000 -75.000 -66.000 -26.000
Driftsresultat -25.000 -22.000 -75.000 -66.000 -26.000
Finansinntekter 566.000 72.000 133.000 5.249.000 2.343.000
Finanskostnader 179.000 -227.000 -1.000 -5.000 -6.000
Finans 745.000 -155.000 132.000 5.244.000 2.337.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -1.500.000 -3.315.000 -2.400.000 0
Årsresultat 709.000 -188.000 44.000 5.120.000 2.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 5.780.000 4.000.000 0 833.000
Sum anleggsmidler 2.000.000 5.780.000 4.000.000 0 833.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 620.000 671.000 651.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.105.000 4.513.000 6.517.000 13.746.000 11.046.000
Sum omløpsmidler 8.105.000 4.513.000 7.136.000 14.417.000 11.697.000
Sum eiendeler 10.105.000 10.293.000 11.136.000 14.417.000 12.530.000
Sum opptjent egenkapital 4.668.000 8.959.000 10.647.000 13.918.000 11.607.000
Sum egenkapital 5.034.000 9.325.000 11.013.000 14.284.000 12.434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 5.000 11.000 0
Betalbar skatt 12.000 10.000 14.000 58.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -1.500.000 -3.315.000 -2.400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 957.000 105.000 63.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 5.071.000 967.000 124.000 133.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 10.105.000 10.292.000 11.137.000 14.417.000 12.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.034.000 3.546.000 7.012.000 14.284.000 11.601.000
Likviditetsgrad 1 1.6 4.7 57.5 108.4 121.8
Likviditetsgrad 2 1.6 4.7 57.5 108.4 121.9
Soliditet 49.8 90.6 98.9 99.1 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.1 -0.1 -13.2 386.2
Gjeldsgrad 1 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.4 0.5 0.5 3 18.5
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex