Egil Kristoffersen & Sønner AS
Juridisk navn:  Egil Kristoffersen & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76114640
Jennskarveien 52 Jennskarveien 52 Fax: 76114641
8475 Straumsjøen 8475 Straumsjøen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 913601963
Aksjekapital: 12.611.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 8/24/1966
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.01%
Resultat  
  
22.73%
Egenkapital  
  
26.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 245.762.000 416.593.000 131.763.000 238.136.000 132.749.000
Resultat: 208.080.000 169.548.000 61.652.000 109.573.000 127.554.000
Egenkapital: 793.631.000 625.138.000 505.016.000 474.601.000 407.498.000
Regnskap for  Egil Kristoffersen & Sønner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 245.762.000 416.593.000 131.763.000 238.136.000 132.749.000
Driftskostnader -199.998.000 -291.990.000 -83.133.000 -199.028.000 -129.793.000
Driftsresultat 45.764.000 124.603.000 48.629.000 39.108.000 2.956.000
Finansinntekter 166.612.000 48.925.000 15.893.000 73.883.000 125.589.000
Finanskostnader -4.297.000 -3.980.000 -2.871.000 -3.418.000 -990.000
Finans 162.315.000 44.945.000 13.022.000 70.465.000 124.599.000
Resultat før skatt 208.080.000 169.548.000 61.652.000 109.573.000 127.554.000
Skattekostnad -9.586.000 -29.427.000 -11.237.000 -9.256.000 -1.062.000
Årsresultat 198.493.000 140.121.000 50.415.000 100.317.000 126.493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 632.242.000 693.222.000 572.665.000 170.086.000 129.746.000
Sum omløpsmidler 422.713.000 264.521.000 125.302.000 518.605.000 380.644.000
Sum eiendeler 1.054.955.000 957.743.000 697.967.000 688.691.000 510.390.000
Sum opptjent egenkapital 781.020.000 612.527.000 492.405.000 461.990.000 394.887.000
Sum egenkapital 793.631.000 625.138.000 505.016.000 474.601.000 407.498.000
Sum langsiktig gjeld 199.507.000 211.484.000 141.302.000 140.102.000 56.867.000
Sum kortsiktig gjeld 61.816.000 121.121.000 51.648.000 73.987.000 46.025.000
Sum gjeld og egenkapital 1.054.954.000 957.743.000 697.966.000 688.690.000 510.390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 245.676.000 416.581.000 131.751.000 225.282.000 131.850.000
Andre inntekter 86.000 12.000 12.000 12.853.000 900.000
Driftsinntekter 245.762.000 416.593.000 131.763.000 238.136.000 132.749.000
Varekostnad -135.430.000 -170.755.000 -97.782.000 -108.050.000 -84.322.000
Lønninger -31.259.000 -27.058.000 -16.624.000 -18.099.000 -14.717.000
Avskrivning -20.624.000 -15.157.000 -11.974.000 -11.061.000 -9.931.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.674.000 -38.680.000 -22.177.000 -24.718.000 -17.843.000
Driftskostnader -199.998.000 -291.990.000 -83.133.000 -199.028.000 -129.793.000
Driftsresultat 45.764.000 124.603.000 48.629.000 39.108.000 2.956.000
Finansinntekter 166.612.000 48.925.000 15.893.000 73.883.000 125.589.000
Finanskostnader -4.297.000 -3.980.000 -2.871.000 -3.418.000 -990.000
Finans 162.315.000 44.945.000 13.022.000 70.465.000 124.599.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.836.000
Utbytte -30.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000 -6.000.000
Årsresultat 198.493.000 140.121.000 50.415.000 100.317.000 126.493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Fast eiendom 83.825.000 52.421.000 23.944.000 24.643.000 15.572.000
Maskiner anlegg 0 0 7.905.000 15.346.000 19.009.000
Driftsløsøre 75.825.000 71.117.000 35.417.000 22.097.000 22.231.000
Sum varige driftsmidler 163.634.000 123.674.000 67.381.000 62.241.000 56.927.000
Sum finansielle anleggsmidler 447.607.000 548.548.000 484.284.000 86.844.000 51.819.000
Sum anleggsmidler 632.242.000 693.222.000 572.665.000 170.086.000 129.746.000
Varebeholdning 123.252.000 81.252.000 119.998.000 55.840.000 91.776.000
Kundefordringer 1.234.000 78.939.000 51.000 68.240.000 5.000
Andre fordringer 10.236.000 3.374.000 4.625.000 544.000 4.045.000
Sum investeringer 0 0 0 351.258.000 283.747.000
Kasse, bank 287.990.000 100.956.000 629.000 42.723.000 1.072.000
Sum omløpsmidler 422.713.000 264.521.000 125.302.000 518.605.000 380.644.000
Sum eiendeler 1.054.955.000 957.743.000 697.967.000 688.691.000 510.390.000
Sum opptjent egenkapital 781.020.000 612.527.000 492.405.000 461.990.000 394.887.000
Sum egenkapital 793.631.000 625.138.000 505.016.000 474.601.000 407.498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.661.000 18.204.000 25.610.000 14.373.000 25.443.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 21.348.000 31.800.000 27.788.000
Sum langsiktig gjeld 199.507.000 211.484.000 141.302.000 140.102.000 56.867.000
Leverandørgjeld 20.855.000 24.614.000 7.436.000 11.126.000 9.834.000
Betalbar skatt 0 27.688.000 0 11.740.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 1.991.000 4.961.000 814.000 5.598.000 75.000
Utbytte -30.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.971.000 43.857.000 2.050.000 3.723.000 2.252.000
Sum kortsiktig gjeld 61.816.000 121.121.000 51.648.000 73.987.000 46.025.000
Sum gjeld og egenkapital 1.054.954.000 957.743.000 697.966.000 688.690.000 510.390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 360.897.000 143.400.000 73.654.000 444.618.000 334.619.000
Likviditetsgrad 1 6.8 2.2 2.4 7.0 8.3
Likviditetsgrad 2 4.8 1.5 0.1 6.3 6.3
Soliditet 75.2 65.3 72.4 68.9 79.8
Resultatgrad 18.6 29.9 36.9 16.4 2.2
Rentedekningsgrad 10.7 31.3 16.9 33.1 129.8
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.1 18.1 9.2 16.4 25.2
Signatur
03.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex