Egil Kristoffersen & Sønner AS
Juridisk navn:  Egil Kristoffersen & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76114640
Jennskarveien 52 Jennskarveien 52 Fax: 76114641
8475 Straumsjøen 8475 Straumsjøen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 913601963
Aksjekapital: 12.611.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 8/24/1966
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
21.43%
Resultat  
  
-71.85%
Egenkapital  
  
3.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 298.425.000 245.762.000 416.593.000 131.763.000 238.136.000
Resultat: 58.567.000 208.080.000 169.548.000 61.652.000 109.573.000
Egenkapital: 824.854.000 793.631.000 625.138.000 505.016.000 474.601.000
Regnskap for  Egil Kristoffersen & Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 298.425.000 245.762.000 416.593.000 131.763.000 238.136.000
Driftskostnader -268.435.000 -199.998.000 -291.990.000 -83.133.000 -199.028.000
Driftsresultat 29.991.000 45.764.000 124.603.000 48.629.000 39.108.000
Finansinntekter 32.250.000 166.612.000 48.925.000 15.893.000 73.883.000
Finanskostnader -3.674.000 -4.297.000 -3.980.000 -2.871.000 -3.418.000
Finans 28.576.000 162.315.000 44.945.000 13.022.000 70.465.000
Resultat før skatt 58.567.000 208.080.000 169.548.000 61.652.000 109.573.000
Skattekostnad -7.344.000 -9.586.000 -29.427.000 -11.237.000 -9.256.000
Årsresultat 51.223.000 198.493.000 140.121.000 50.415.000 100.317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 659.766.000 632.242.000 693.222.000 572.665.000 170.086.000
Sum omløpsmidler 372.384.000 422.713.000 264.521.000 125.302.000 518.605.000
Sum eiendeler 1.032.150.000 1.054.955.000 957.743.000 697.967.000 688.691.000
Sum opptjent egenkapital 812.243.000 781.020.000 612.527.000 492.405.000 461.990.000
Sum egenkapital 824.854.000 793.631.000 625.138.000 505.016.000 474.601.000
Sum langsiktig gjeld 152.901.000 199.507.000 211.484.000 141.302.000 140.102.000
Sum kortsiktig gjeld 54.394.000 61.816.000 121.121.000 51.648.000 73.987.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.149.000 1.054.954.000 957.743.000 697.966.000 688.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.371.000 245.676.000 416.581.000 131.751.000 225.282.000
Andre inntekter 54.000 86.000 12.000 12.000 12.853.000
Driftsinntekter 298.425.000 245.762.000 416.593.000 131.763.000 238.136.000
Varekostnad -149.402.000 -135.430.000 -170.755.000 -97.782.000 -108.050.000
Lønninger -37.670.000 -31.259.000 -27.058.000 -16.624.000 -18.099.000
Avskrivning -23.849.000 -20.624.000 -15.157.000 -11.974.000 -11.061.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.700.000 -54.674.000 -38.680.000 -22.177.000 -24.718.000
Driftskostnader -268.435.000 -199.998.000 -291.990.000 -83.133.000 -199.028.000
Driftsresultat 29.991.000 45.764.000 124.603.000 48.629.000 39.108.000
Finansinntekter 32.250.000 166.612.000 48.925.000 15.893.000 73.883.000
Finanskostnader -3.674.000 -4.297.000 -3.980.000 -2.871.000 -3.418.000
Finans 28.576.000 162.315.000 44.945.000 13.022.000 70.465.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000
Årsresultat 51.223.000 198.493.000 140.121.000 50.415.000 100.317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Fast eiendom 84.151.000 83.825.000 52.421.000 23.944.000 24.643.000
Maskiner anlegg 0 0 0 7.905.000 15.346.000
Driftsløsøre 83.692.000 75.825.000 71.117.000 35.417.000 22.097.000
Sum varige driftsmidler 173.027.000 163.634.000 123.674.000 67.381.000 62.241.000
Sum finansielle anleggsmidler 465.739.000 447.607.000 548.548.000 484.284.000 86.844.000
Sum anleggsmidler 659.766.000 632.242.000 693.222.000 572.665.000 170.086.000
Varebeholdning 109.987.000 123.252.000 81.252.000 119.998.000 55.840.000
Kundefordringer 49.000 1.234.000 78.939.000 51.000 68.240.000
Andre fordringer 14.130.000 10.236.000 3.374.000 4.625.000 544.000
Sum investeringer 0 0 0 0 351.258.000
Kasse, bank 248.218.000 287.990.000 100.956.000 629.000 42.723.000
Sum omløpsmidler 372.384.000 422.713.000 264.521.000 125.302.000 518.605.000
Sum eiendeler 1.032.150.000 1.054.955.000 957.743.000 697.967.000 688.691.000
Sum opptjent egenkapital 812.243.000 781.020.000 612.527.000 492.405.000 461.990.000
Sum egenkapital 824.854.000 793.631.000 625.138.000 505.016.000 474.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.282.000 26.661.000 18.204.000 25.610.000 14.373.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 21.348.000 31.800.000
Sum langsiktig gjeld 152.901.000 199.507.000 211.484.000 141.302.000 140.102.000
Leverandørgjeld 19.258.000 20.855.000 24.614.000 7.436.000 11.126.000
Betalbar skatt 9.723.000 0 27.688.000 0 11.740.000
Skyldig offentlige avgifter 1.489.000 1.991.000 4.961.000 814.000 5.598.000
Utbytte -20.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.924.000 8.971.000 43.857.000 2.050.000 3.723.000
Sum kortsiktig gjeld 54.394.000 61.816.000 121.121.000 51.648.000 73.987.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.149.000 1.054.954.000 957.743.000 697.966.000 688.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.990.000 360.897.000 143.400.000 73.654.000 444.618.000
Likviditetsgrad 1 6.8 6.8 2.2 2.4 7.0
Likviditetsgrad 2 4.8 4.8 1.5 0.1 6.3
Soliditet 79.9 75.2 65.3 72.4 68.9
Resultatgrad 1 18.6 29.9 36.9 16.4
Rentedekningsgrad 8.2 10.7 31.3 16.9 33.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 6 20.1 18.1 9.2 16.4
Signatur
14.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.09.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex