Egna Invest AS
Juridisk navn:  Egna Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95237200
Vikane 46 Vikane 46 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989090518
Aksjekapital: 280.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
52.21%
Egenkapital  
  
2.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 170.000 0 0 0 0
Resultat: 1.828.000 1.201.000 167.000 405.000 1.110.000
Egenkapital: 11.802.000 11.525.000 10.644.000 10.801.000 10.888.000
Regnskap for  Egna Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 170.000 0 0 0 0
Driftskostnader -47.000 -70.000 -28.000 -68.000 -77.000
Driftsresultat 123.000 -70.000 -28.000 -68.000 -77.000
Finansinntekter 1.777.000 1.271.000 200.000 565.000 1.187.000
Finanskostnader -72.000 0 -5.000 -92.000 0
Finans 1.705.000 1.271.000 195.000 473.000 1.187.000
Resultat før skatt 1.828.000 1.201.000 167.000 405.000 1.110.000
Skattekostnad -51.000 -20.000 -25.000 7.000 -61.000
Årsresultat 1.777.000 1.181.000 142.000 413.000 1.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.883.000 4.533.000 3.742.000 3.374.000 3.339.000
Sum omløpsmidler 10.489.000 7.315.000 7.219.000 7.927.000 7.929.000
Sum eiendeler 13.372.000 11.848.000 10.961.000 11.301.000 11.268.000
Sum opptjent egenkapital 11.505.000 11.228.000 10.347.000 10.505.000 10.592.000
Sum egenkapital 11.802.000 11.525.000 10.644.000 10.801.000 10.888.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 323.000 317.000 500.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 13.373.000 11.848.000 10.961.000 11.302.000 11.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 170.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 170.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -70.000 -28.000 -68.000 -77.000
Driftskostnader -47.000 -70.000 -28.000 -68.000 -77.000
Driftsresultat 123.000 -70.000 -28.000 -68.000 -77.000
Finansinntekter 1.777.000 1.271.000 200.000 565.000 1.187.000
Finanskostnader -72.000 0 -5.000 -92.000 0
Finans 1.705.000 1.271.000 195.000 473.000 1.187.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -300.000 -300.000 -500.000 -300.000
Årsresultat 1.777.000 1.181.000 142.000 413.000 1.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 7.000 0
Fast eiendom 0 1.650.000 1.553.000 1.179.000 1.151.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 1.650.000 1.553.000 1.179.000 1.151.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.883.000 2.883.000 2.188.000 2.188.000 2.188.000
Sum anleggsmidler 2.883.000 4.533.000 3.742.000 3.374.000 3.339.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 960.000 470.000 67.000 10.000 10.000
Sum investeringer 5.048.000 5.687.000 5.679.000 5.577.000 5.586.000
Kasse, bank 4.481.000 1.158.000 1.473.000 2.340.000 2.334.000
Sum omløpsmidler 10.489.000 7.315.000 7.219.000 7.927.000 7.929.000
Sum eiendeler 13.372.000 11.848.000 10.961.000 11.301.000 11.268.000
Sum opptjent egenkapital 11.505.000 11.228.000 10.347.000 10.505.000 10.592.000
Sum egenkapital 11.802.000 11.525.000 10.644.000 10.801.000 10.888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 51.000 20.000 17.000 0 61.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -300.000 -300.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 323.000 317.000 500.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 13.373.000 11.848.000 10.961.000 11.302.000 11.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.918.000 6.992.000 6.902.000 7.427.000 7.549.000
Likviditetsgrad 1 6.7 22.6 22.8 15.9 20.9
Likviditetsgrad 2 6.7 22.6 22.8 15.9 20.9
Soliditet 88.3 97.3 97.1 95.6 96.6
Resultatgrad 72.4
Rentedekningsgrad 1.7 -5.6 5.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.2 10.1 1.6 4.4 9.9
Signatur
27.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex