Egon Triaden AS
Juridisk navn:  Egon Triaden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73517975
Postboks 2055 Sentrum Kongens Gate 30 Fax: 73514208
7411 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 975808149
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/3/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.58%
Resultat  
  
35.78%
Egenkapital  
  
0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.342.000 20.371.000 20.987.000 20.497.000 18.625.000
Resultat: 2.903.000 2.138.000 1.296.000 1.608.000 1.112.000
Egenkapital: 353.000 352.000 352.000 353.000 353.000
Regnskap for  Egon Triaden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.342.000 20.371.000 20.987.000 20.497.000 18.625.000
Driftskostnader -20.505.000 -18.277.000 -19.736.000 -18.917.000 -17.521.000
Driftsresultat 2.837.000 2.095.000 1.252.000 1.579.000 1.103.000
Finansinntekter 77.000 79.000 100.000 107.000 120.000
Finanskostnader -11.000 -36.000 -56.000 -79.000 -112.000
Finans 66.000 43.000 44.000 28.000 8.000
Resultat før skatt 2.903.000 2.138.000 1.296.000 1.608.000 1.112.000
Skattekostnad -682.000 -538.000 -352.000 -456.000 -304.000
Årsresultat 2.221.000 1.600.000 944.000 1.152.000 808.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000 490.000 438.000 908.000 1.516.000
Sum omløpsmidler 6.561.000 5.437.000 5.707.000 5.901.000 5.424.000
Sum eiendeler 6.920.000 5.927.000 6.145.000 6.809.000 6.940.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 252.000 252.000 253.000 253.000
Sum egenkapital 353.000 352.000 352.000 353.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 0 594.000 1.243.000 1.891.000 2.539.000
Sum kortsiktig gjeld 6.567.000 4.980.000 4.550.000 4.565.000 4.048.000
Sum gjeld og egenkapital 6.920.000 5.926.000 6.145.000 6.809.000 6.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.342.000 20.371.000 20.987.000 20.497.000 18.625.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.342.000 20.371.000 20.987.000 20.497.000 18.625.000
Varekostnad -6.981.000 -6.164.000 -6.388.000 -6.169.000 -5.419.000
Lønninger -7.222.000 -6.570.000 -6.750.000 -6.379.000 -6.175.000
Avskrivning -95.000 -114.000 -607.000 -760.000 -770.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.207.000 -5.429.000 -5.991.000 -5.609.000 -5.157.000
Driftskostnader -20.505.000 -18.277.000 -19.736.000 -18.917.000 -17.521.000
Driftsresultat 2.837.000 2.095.000 1.252.000 1.579.000 1.103.000
Finansinntekter 77.000 79.000 100.000 107.000 120.000
Finanskostnader -11.000 -36.000 -56.000 -79.000 -112.000
Finans 66.000 43.000 44.000 28.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.221.000 -1.600.000 -945.000 -1.152.000 -900.000
Årsresultat 2.221.000 1.600.000 944.000 1.152.000 808.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 144.000 180.000 227.000 159.000 63.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 215.000 310.000 211.000 748.000 1.450.000
Sum varige driftsmidler 215.000 310.000 211.000 748.000 1.450.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 359.000 490.000 438.000 908.000 1.516.000
Varebeholdning 288.000 251.000 213.000 246.000 257.000
Kundefordringer 111.000 243.000 168.000 168.000 127.000
Andre fordringer 370.000 513.000 330.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.790.000 4.430.000 4.996.000 5.488.000 5.040.000
Sum omløpsmidler 6.561.000 5.437.000 5.707.000 5.901.000 5.424.000
Sum eiendeler 6.920.000 5.927.000 6.145.000 6.809.000 6.940.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 252.000 252.000 253.000 253.000
Sum egenkapital 353.000 352.000 352.000 353.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 594.000 1.243.000 1.891.000 2.539.000
Leverandørgjeld 1.465.000 1.420.000 1.391.000 990.000 886.000
Betalbar skatt 646.000 490.000 420.000 552.000 395.000
Skyldig offentlige avgifter 1.071.000 944.000 880.000 1.058.000 847.000
Utbytte -2.221.000 -1.600.000 -945.000 -1.152.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 1.164.000 526.000 915.000 813.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 6.567.000 4.980.000 4.550.000 4.565.000 4.048.000
Sum gjeld og egenkapital 6.920.000 5.926.000 6.145.000 6.809.000 6.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 457.000 1.157.000 1.336.000 1.376.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.2 1.3 1.3
Soliditet 5.1 5.9 5.7 5.2 5.1
Resultatgrad 12.2 10.3 6 7.7 5.9
Rentedekningsgrad 257.9 58.2 22.4 21.3 10.9
Gjeldsgrad 18.6 15.8 16.5 18.3 18.7
Total kapitalrentabilitet 42.1 36.7 2 24.8 17.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex