Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egynorge Sec
Juridisk navn:  Egynorge Sec
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92255558
Åsfaret 18 Åsfaret 18 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 914843685
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/12/2015
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Norvista Holding As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.46%
Resultat  
  
341.5%
Egenkapital  
  
164.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 6.056.000 3.846.000
Resultat: 649.000 147.000
Egenkapital: 792.000 299.000
Regnskap for  Egynorge Sec
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 6.056.000 3.846.000
Driftskostnader -5.409.000 -3.609.000
Driftsresultat 647.000 237.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader 0 -90.000
Finans 3.000 -90.000
Resultat før skatt 649.000 147.000
Skattekostnad -156.000 -37.000
Årsresultat 493.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 3.685.000 4.008.000
Sum eiendeler 3.685.000 4.008.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 299.000
Sum egenkapital 792.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.892.000 3.709.000
Sum gjeld og egenkapital 3.684.000 4.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.056.000 3.846.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 6.056.000 3.846.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -4.901.000 -3.356.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -508.000 -253.000
Driftskostnader -5.409.000 -3.609.000
Driftsresultat 647.000 237.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader 0 -90.000
Finans 3.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 493.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.184.000 1.223.000
Andre fordringer 104.000 248.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.397.000 2.537.000
Sum omløpsmidler 3.685.000 4.008.000
Sum eiendeler 3.685.000 4.008.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 299.000
Sum egenkapital 792.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 37.000 4.000
Betalbar skatt 156.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 565.000 490.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.135.000 3.179.000
Sum kortsiktig gjeld 2.892.000 3.709.000
Sum gjeld og egenkapital 3.684.000 4.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 793.000 299.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1
Soliditet 21.5 7.5
Resultatgrad 10.7 6.2
Rentedekningsgrad 2.6
Gjeldsgrad 3.7 12.4
Total kapitalrentabilitet 17.6 5.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex