Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eide Ettersøksring As
Juridisk navn:  Eide Ettersøksring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41506559
C/O Asbjørn Ødegård Krakelivegen 165 Fax:
6490 Eide 6490 Eide
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 913131150
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
25.22%
Resultat  
  
42.86%
Egenkapital  
  
22.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 283.000 226.000 165.000 146.000 188.000
Resultat: 10.000 7.000 -14.000 24.000 6.000
Egenkapital: 55.000 45.000 38.000 52.000 34.000
Regnskap for  Eide Ettersøksring As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 283.000 226.000 165.000 146.000 188.000
Driftskostnader -273.000 -219.000 -178.000 -122.000 -183.000
Driftsresultat 10.000 7.000 -13.000 24.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 10.000 7.000 -14.000 24.000 6.000
Skattekostnad -1.000 0 0 -6.000 -2.000
Årsresultat 9.000 7.000 -14.000 18.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 138.000 81.000 156.000 211.000 213.000
Sum eiendeler 138.000 81.000 156.000 211.000 213.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 15.000 8.000 22.000 4.000
Sum egenkapital 55.000 45.000 38.000 52.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 36.000 118.000 159.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000 81.000 156.000 211.000 213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 283.000 226.000 165.000 146.000 188.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 283.000 226.000 165.000 146.000 188.000
Varekostnad -248.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -219.000 -178.000 -122.000 -183.000
Driftskostnader -273.000 -219.000 -178.000 -122.000 -183.000
Driftsresultat 10.000 7.000 -13.000 24.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 7.000 -14.000 18.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 41.000 44.000 33.000 37.000
Andre fordringer 0 0 1.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 40.000 110.000 159.000 176.000
Sum omløpsmidler 138.000 81.000 156.000 211.000 213.000
Sum eiendeler 138.000 81.000 156.000 211.000 213.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 15.000 8.000 22.000 4.000
Sum egenkapital 55.000 45.000 38.000 52.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 33.000 118.000 146.000 170.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 6.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 3.000 0 6.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 36.000 118.000 159.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000 81.000 156.000 211.000 213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 45.000 38.000 52.000 34.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.3 1.3 1.4 1.2
Soliditet 39.9 55.6 24.4 24.6 16.0
Resultatgrad 3.5 3.1 -7.9 16.4 3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 0.8 3.1 3.1 5.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 8.6 -8.3 11.4 2.8
Signatur
20.04.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex