Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidsbøen Brl
Juridisk navn:  Eidsbøen Brl
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Defacto Regnskap As Birkelandsvegen 2 C/O Defacto Regnskap As Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919939575
Aksjekapital: 10.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2017
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2925%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 225.000 0
Resultat: -401.000 0
Egenkapital: -113.000 4.000
Regnskap for  Eidsbøen Brl
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 225.000 0
Driftskostnader -118.000 0
Driftsresultat 107.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -509.000 0
Finans -508.000 0
Resultat før skatt -401.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -401.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.448.000 3.964.000
Sum omløpsmidler 195.000 4.000
Sum eiendeler 4.643.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 0
Sum egenkapital -113.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 4.713.000 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 3.964.000
Sum gjeld og egenkapital 4.644.000 3.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 0
Andre inntekter 101.000 0
Driftsinntekter 225.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -118.000 0
Driftskostnader -118.000 0
Driftsresultat 107.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -509.000 0
Finans -508.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -401.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.448.000 3.964.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.448.000 3.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.448.000 3.964.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 51.000 0
Andre fordringer 45.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 99.000 4.000
Sum omløpsmidler 195.000 4.000
Sum eiendeler 4.643.000 3.968.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 0
Sum egenkapital -113.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.713.000 0
Leverandørgjeld 2.000 19.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 3.944.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 3.964.000
Sum gjeld og egenkapital 4.644.000 3.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 -3.960.000
Likviditetsgrad 1 4.4 0
Likviditetsgrad 2 4.4 0
Soliditet -2.4 0.1
Resultatgrad 47.6
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad -42.1 9
Total kapitalrentabilitet 2.3 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex