Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidsnes Havfisk As
Juridisk navn:  Eidsnes Havfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48236204
Bjørkavågsvegen 29 Bjørkavågsvegen 29 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 913917693
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Andre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.88%
Resultat  
  
-116.35%
Egenkapital  
  
-7.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.205.000 1.604.000 188.000 951.000 242.000
Resultat: -78.000 477.000 25.000 474.000 136.000
Egenkapital: 792.000 854.000 492.000 474.000 129.000
Regnskap for  Eidsnes Havfisk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.205.000 1.604.000 188.000 951.000 242.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.098.000 -163.000 -477.000 -106.000
Driftsresultat -46.000 506.000 24.000 473.000 136.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -33.000 -29.000 0 0 0
Finans -33.000 -29.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -78.000 477.000 25.000 474.000 136.000
Skattekostnad 17.000 -115.000 -7.000 -128.000 -37.000
Årsresultat -62.000 362.000 18.000 345.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.107.000 994.000 138.000 298.000 207.000
Sum omløpsmidler 417.000 923.000 480.000 441.000 135.000
Sum eiendeler 1.524.000 1.917.000 618.000 739.000 342.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 824.000 462.000 444.000 99.000
Sum egenkapital 792.000 854.000 492.000 474.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 681.000 752.000 0 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 310.000 125.000 264.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.524.000 1.916.000 617.000 739.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.001.000 1.604.000 188.000 951.000 242.000
Andre inntekter 204.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.205.000 1.604.000 188.000 951.000 242.000
Varekostnad -84.000 -3.000 -1.000 -6.000 0
Lønninger -538.000 -558.000 -6.000 -177.000 0
Avskrivning -296.000 -205.000 -73.000 -75.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -332.000 -83.000 -219.000 -65.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.098.000 -163.000 -477.000 -106.000
Driftsresultat -46.000 506.000 24.000 473.000 136.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -33.000 -29.000 0 0 0
Finans -33.000 -29.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 362.000 18.000 345.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 14.000 20.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 243.000 119.000 57.000 137.000 81.000
Driftsløsøre 627.000 833.000 23.000 66.000 86.000
Sum varige driftsmidler 1.010.000 980.000 117.000 298.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.107.000 994.000 138.000 298.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 159.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 764.000 480.000 441.000 135.000
Sum omløpsmidler 417.000 923.000 480.000 441.000 135.000
Sum eiendeler 1.524.000 1.917.000 618.000 739.000 342.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 824.000 462.000 444.000 99.000
Sum egenkapital 792.000 854.000 492.000 474.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 681.000 752.000 0 1.000 3.000
Leverandørgjeld 0 41.000 0 -2.000 0
Betalbar skatt 0 109.000 28.000 130.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 8.000 -15.000 22.000 -23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 153.000 112.000 114.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 310.000 125.000 264.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.524.000 1.916.000 617.000 739.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 366.000 613.000 355.000 177.000 -76.000
Likviditetsgrad 1 8.2 3 3.8 1.7 0.6
Likviditetsgrad 2 8.2 3 3.8 1.7 0.7
Soliditet 5 44.6 79.7 64.1 37.6
Resultatgrad -3.8 31.5 12.8 49.7 56.2
Rentedekningsgrad -1.4 17.4
Gjeldsgrad 0.9 1.2 0.3 0.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 26.4 4.1 64.1 39.7
Signatur
25.01.2019
Prokurister
13.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex