Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidsvoll Næringsutvikling As
Juridisk navn:  Eidsvoll Næringsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63954135
Ormlia Ormlia Fax:
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 990522847
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4275%
Egenkapital  
  
380.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 405.000 0 0 0 0
Resultat: 334.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 269.000 56.000 51.000 58.000 64.000
Regnskap for  Eidsvoll Næringsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 405.000 0 0 0 0
Driftskostnader -70.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 334.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 334.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad -76.000 13.000 0 0 0
Årsresultat 258.000 6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.460.000 3.513.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 89.000 118.000 117.000 117.000 117.000
Sum eiendeler 3.549.000 3.631.000 117.000 117.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 169.000 -44.000 -49.000 -42.000 -36.000
Sum egenkapital 269.000 56.000 51.000 58.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 3.181.000 3.575.000 67.000 59.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.549.000 3.631.000 118.000 117.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 405.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 405.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -40.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -70.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 334.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -45.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 258.000 6.000 -8.000 -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 0 0 0
Fast eiendom 3.460.000 3.500.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.460.000 3.500.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.460.000 3.513.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 118.000 117.000 117.000 117.000
Sum omløpsmidler 89.000 118.000 117.000 117.000 117.000
Sum eiendeler 3.549.000 3.631.000 117.000 117.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 169.000 -44.000 -49.000 -42.000 -36.000
Sum egenkapital 269.000 56.000 51.000 58.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.181.000 3.575.000 67.000 59.000 53.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 39.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.549.000 3.631.000 118.000 117.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 118.000 117.000 117.000 117.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0 0.0 0.0
Soliditet 7.6 1.5 43.2 49.6 54.7
Resultatgrad 82.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.2 63.8 1.3 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.4 -0.2 -6.8 -5.1 -5.1
Signatur
21.11.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex