Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsmegling Holding AS
Juridisk navn:  Eiendomsmegling Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97766686
Nedre Stokkavei 73A Nedre Stokkavei 73A Fax:
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 991392858
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-91.57%
Egenkapital  
  
-2.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 0 288.000 2.000 26.000
Resultat: 185.000 2.194.000 988.000 -161.000 1.231.000
Egenkapital: 14.238.000 14.553.000 12.460.000 11.507.000 11.668.000
Regnskap for  Eiendomsmegling Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 0 288.000 2.000 26.000
Driftskostnader -60.000 -18.000 -74.000 -48.000 -57.000
Driftsresultat -52.000 -18.000 214.000 -47.000 -31.000
Finansinntekter 613.000 2.213.000 774.000 1.186.000 -582.000
Finanskostnader -376.000 0 0 -1.300.000 0
Finans 237.000 2.213.000 774.000 -114.000 -582.000
Resultat før skatt 185.000 2.194.000 988.000 -161.000 1.231.000
Skattekostnad 0 0 -36.000 0 0
Årsresultat 185.000 2.194.000 953.000 -161.000 1.231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.908.000 0 0 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 12.830.000 14.654.000 12.497.000 11.109.000 11.271.000
Sum eiendeler 14.738.000 14.654.000 12.497.000 11.509.000 11.671.000
Sum opptjent egenkapital 14.107.000 14.423.000 12.329.000 11.376.000 11.537.000
Sum egenkapital 14.238.000 14.553.000 12.460.000 11.507.000 11.668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 500.000 101.000 37.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 14.738.000 14.655.000 12.497.000 11.509.000 11.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 26.000
Andre inntekter 9.000 0 288.000 2.000 0
Driftsinntekter 9.000 0 288.000 2.000 26.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -18.000 -74.000 -48.000 -57.000
Driftskostnader -60.000 -18.000 -74.000 -48.000 -57.000
Driftsresultat -52.000 -18.000 214.000 -47.000 -31.000
Finansinntekter 613.000 2.213.000 774.000 1.186.000 -582.000
Finanskostnader -376.000 0 0 -1.300.000 0
Finans 237.000 2.213.000 774.000 -114.000 -582.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 185.000 2.194.000 953.000 -161.000 1.231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.908.000 0 0 400.000 400.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.908.000 0 0 400.000 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.908.000 0 0 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 100.000 0 0 0
Sum investeringer 10.764.000 12.605.000 12.400.000 11.076.000 11.092.000
Kasse, bank 2.066.000 1.949.000 96.000 34.000 178.000
Sum omløpsmidler 12.830.000 14.654.000 12.497.000 11.109.000 11.271.000
Sum eiendeler 14.738.000 14.654.000 12.497.000 11.509.000 11.671.000
Sum opptjent egenkapital 14.107.000 14.423.000 12.329.000 11.376.000 11.537.000
Sum egenkapital 14.238.000 14.553.000 12.460.000 11.507.000 11.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 36.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 101.000 37.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 14.738.000 14.655.000 12.497.000 11.509.000 11.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.330.000 14.553.000 12.460.000 11.107.000 11.269.000
Likviditetsgrad 1 25.7 145.1 337.8 5554.5 5635.5
Likviditetsgrad 2 25.7 145.1 337.8 5554.6 5635.6
Soliditet 96.6 99.3 99.7 100.0 100.0
Resultatgrad -577.8 74.3 -2350.0 -119.2
Rentedekningsgrad -0.1 0.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.8 1 7.9 9.9 -5.3
Signatur
02.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex