Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsselskapet Dybvik ANS
Juridisk navn:  Eiendomsselskapet Dybvik ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70195555
Kongshaugstranda 101 Kongshaugstranda 101 Fax: 70195556
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 876509652
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/7/1996 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
4.55%
Resultat  
  
95.89%
Egenkapital  
  
-10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 69.000 66.000
Resultat: -12.000 -292.000
Egenkapital: -129.000 -117.000
Regnskap for  Eiendomsselskapet Dybvik ANS
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 69.000 66.000
Driftskostnader -53.000 -250.000
Driftsresultat 16.000 -184.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -28.000 -108.000
Finans -28.000 -108.000
Resultat før skatt -12.000 -292.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -12.000 -292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 698.000 698.000
Sum omløpsmidler 8.000 13.000
Sum eiendeler 706.000 711.000
Sum opptjent egenkapital -129.000 -117.000
Sum egenkapital -129.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 201.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 69.000 66.000
Driftsinntekter 69.000 66.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -250.000
Driftskostnader -53.000 -250.000
Driftsresultat 16.000 -184.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -28.000 -108.000
Finans -28.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -12.000 -292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 698.000 698.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 698.000 698.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 698.000 698.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 8.000 13.000
Sum eiendeler 706.000 711.000
Sum opptjent egenkapital -129.000 -117.000
Sum egenkapital -129.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 201.000 245.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 635.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -627.000 -571.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -18.2 -16.4
Resultatgrad 23.2 -278.8
Rentedekningsgrad 0.6 -1.7
Gjeldsgrad -6.5 -7.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 -25.8
Signatur
29.11.2011
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex