Eiendomsservice AS
Juridisk navn:  Eiendomsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32069386
Bjørgeveien 310 Bjørgeveien 310 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 955049020
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.8%
Resultat  
  
25.31%
Egenkapital  
  
13.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.257.000 1.211.000 1.223.000 1.202.000 1.067.000
Resultat: 1.000.000 798.000 959.000 998.000 847.000
Egenkapital: 6.622.000 5.851.000 5.244.000 4.524.000 3.793.000
Regnskap for  Eiendomsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.257.000 1.211.000 1.223.000 1.202.000 1.067.000
Driftskostnader -268.000 -415.000 -262.000 -204.000 -223.000
Driftsresultat 989.000 796.000 961.000 998.000 844.000
Finansinntekter 12.000 3.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -1.000 -3.000
Finans 11.000 2.000 -2.000 0 3.000
Resultat før skatt 1.000.000 798.000 959.000 998.000 847.000
Skattekostnad -229.000 -191.000 -239.000 -268.000 -229.000
Årsresultat 771.000 608.000 720.000 731.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.356.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000 2.807.000
Sum omløpsmidler 2.558.000 1.738.000 1.116.000 571.000 1.302.000
Sum eiendeler 6.914.000 6.178.000 5.664.000 5.150.000 4.109.000
Sum opptjent egenkapital 6.522.000 5.751.000 5.144.000 4.424.000 3.693.000
Sum egenkapital 6.622.000 5.851.000 5.244.000 4.524.000 3.793.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 19.000 23.000 25.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 308.000 398.000 601.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 6.914.000 6.178.000 5.665.000 5.150.000 4.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.257.000 1.241.000 1.193.000 1.174.000 1.067.000
Andre inntekter 0 -30.000 30.000 28.000 0
Driftsinntekter 1.257.000 1.211.000 1.223.000 1.202.000 1.067.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -114.000 -108.000 -105.000 -21.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -307.000 -157.000 -183.000 -209.000
Driftskostnader -268.000 -415.000 -262.000 -204.000 -223.000
Driftsresultat 989.000 796.000 961.000 998.000 844.000
Finansinntekter 12.000 3.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -1.000 -3.000
Finans 11.000 2.000 -2.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 771.000 608.000 720.000 731.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.332.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000 474.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 80.000
Driftsløsøre 24.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.356.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000 2.807.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.356.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000 2.807.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 0 22.000 18.000 98.000
Andre fordringer 5.000 2.000 37.000 66.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.524.000 1.736.000 1.057.000 487.000 1.201.000
Sum omløpsmidler 2.558.000 1.738.000 1.116.000 571.000 1.302.000
Sum eiendeler 6.914.000 6.178.000 5.664.000 5.150.000 4.109.000
Sum opptjent egenkapital 6.522.000 5.751.000 5.144.000 4.424.000 3.693.000
Sum egenkapital 6.622.000 5.851.000 5.244.000 4.524.000 3.793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 19.000 23.000 25.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 19.000 23.000 25.000 4.000
Leverandørgjeld 0 6.000 7.000 298.000 54.000
Betalbar skatt 234.000 195.000 240.000 247.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 107.000 151.000 56.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 308.000 398.000 601.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 6.914.000 6.178.000 5.665.000 5.150.000 4.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.281.000 1.430.000 718.000 -30.000 990.000
Likviditetsgrad 1 9.2 5.6 2.8 1.0 4.2
Likviditetsgrad 2 9.2 5.6 2.8 1.0 4.2
Soliditet 95.8 94.7 92.6 87.8 92.3
Resultatgrad 78.7 65.7 78.6 83.0 79.1
Rentedekningsgrad 9 7 320.3 999.0 283.3
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.5 12.9 1 19.4 20.7
Signatur
22.01.2009
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex