Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsservice AS
Juridisk navn:  Eiendomsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32069386
Bjørgeveien 310 Bjørgeveien 310 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 955049020
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.55%
Resultat  
  
-23.9%
Egenkapital  
  
8.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.289.000 1.257.000 1.211.000 1.223.000 1.202.000
Resultat: 761.000 1.000.000 798.000 959.000 998.000
Egenkapital: 7.216.000 6.622.000 5.851.000 5.244.000 4.524.000
Regnskap for  Eiendomsservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.289.000 1.257.000 1.211.000 1.223.000 1.202.000
Driftskostnader -560.000 -268.000 -415.000 -262.000 -204.000
Driftsresultat 729.000 989.000 796.000 961.000 998.000
Finansinntekter 35.000 12.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 33.000 11.000 2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 761.000 1.000.000 798.000 959.000 998.000
Skattekostnad -167.000 -229.000 -191.000 -239.000 -268.000
Årsresultat 594.000 771.000 608.000 720.000 731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.224.000 4.356.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000
Sum omløpsmidler 3.240.000 2.558.000 1.738.000 1.116.000 571.000
Sum eiendeler 7.464.000 6.914.000 6.178.000 5.664.000 5.150.000
Sum opptjent egenkapital 7.116.000 6.522.000 5.751.000 5.144.000 4.424.000
Sum egenkapital 7.216.000 6.622.000 5.851.000 5.244.000 4.524.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 15.000 19.000 23.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 277.000 308.000 398.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 7.464.000 6.914.000 6.178.000 5.665.000 5.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.289.000 1.257.000 1.241.000 1.193.000 1.174.000
Andre inntekter 0 0 -30.000 30.000 28.000
Driftsinntekter 1.289.000 1.257.000 1.211.000 1.223.000 1.202.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -113.000 -114.000 -108.000 -105.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -154.000 -307.000 -157.000 -183.000
Driftskostnader -560.000 -268.000 -415.000 -262.000 -204.000
Driftsresultat 729.000 989.000 796.000 961.000 998.000
Finansinntekter 35.000 12.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 33.000 11.000 2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 594.000 771.000 608.000 720.000 731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.224.000 4.332.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.224.000 4.356.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.224.000 4.356.000 4.440.000 4.548.000 4.579.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 29.000 0 22.000 18.000
Andre fordringer 4.000 5.000 2.000 37.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.229.000 2.524.000 1.736.000 1.057.000 487.000
Sum omløpsmidler 3.240.000 2.558.000 1.738.000 1.116.000 571.000
Sum eiendeler 7.464.000 6.914.000 6.178.000 5.664.000 5.150.000
Sum opptjent egenkapital 7.116.000 6.522.000 5.751.000 5.144.000 4.424.000
Sum egenkapital 7.216.000 6.622.000 5.851.000 5.244.000 4.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 15.000 19.000 23.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 15.000 19.000 23.000 25.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 7.000 298.000
Betalbar skatt 177.000 234.000 195.000 240.000 247.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 43.000 107.000 151.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 277.000 308.000 398.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 7.464.000 6.914.000 6.178.000 5.665.000 5.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.997.000 2.281.000 1.430.000 718.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 13.3 9.2 5.6 2.8 1.0
Likviditetsgrad 2 13.3 9.2 5.6 2.8 1.0
Soliditet 96.7 95.8 94.7 92.6 87.8
Resultatgrad 56.6 78.7 65.7 78.6 83.0
Rentedekningsgrad 364.5 9 7 320.3 999.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.2 14.5 12.9 1 19.4
Signatur
22.01.2009
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex