Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eigedomsutvikling As
Juridisk navn:  Eigedomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimseth Grimseth Fax:
6817 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 816375932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.69%
Resultat  
  
207.98%
Egenkapital  
  
275.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.028.000 2.615.000 0
Resultat: 502.000 163.000 -18.000
Egenkapital: 526.000 140.000 12.000
Regnskap for  Eigedomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.028.000 2.615.000 0
Driftskostnader -470.000 -2.441.000 -18.000
Driftsresultat 558.000 174.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -56.000 -11.000 0
Finans -56.000 -11.000 1.000
Resultat før skatt 502.000 163.000 -18.000
Skattekostnad -116.000 -35.000 0
Årsresultat 386.000 128.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.680.000 6.210.000 915.000
Sum eiendeler 3.680.000 6.210.000 915.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 110.000 -18.000
Sum egenkapital 526.000 140.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 195.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 5.875.000 903.000
Sum gjeld og egenkapital 3.679.000 6.210.000 915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.028.000 2.615.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.028.000 2.615.000 0
Varekostnad -410.000 -2.276.000 0
Lønninger -36.000 -37.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -128.000 -18.000
Driftskostnader -470.000 -2.441.000 -18.000
Driftsresultat 558.000 174.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -56.000 -11.000 0
Finans -56.000 -11.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 386.000 128.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 3.665.000 3.591.000 778.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 2.565.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 54.000 137.000
Sum omløpsmidler 3.680.000 6.210.000 915.000
Sum eiendeler 3.680.000 6.210.000 915.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 110.000 -18.000
Sum egenkapital 526.000 140.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 423.000 4.070.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 195.000 0
Leverandørgjeld 0 366.000 0
Betalbar skatt 115.000 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 10.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.254.000 1.394.000 903.000
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 5.875.000 903.000
Sum gjeld og egenkapital 3.679.000 6.210.000 915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.882.000 335.000 12.000
Likviditetsgrad 1 2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0 0.4 0.2
Soliditet 14.3 2.3 1.3
Resultatgrad 54.3 6.7
Rentedekningsgrad 1 15.8
Gjeldsgrad 6 43.4 75.3
Total kapitalrentabilitet 15.2 2.8 -1.9
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex