Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eikeli As
Juridisk navn:  Eikeli As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33465700
Postboks 2012 Leif Weldings Vei 18 Fax:
3202 Sandefjord 3208 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 988977942
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Exactum AS
Utvikling:
Omsetning  
  
228.42%
Resultat  
  
-87%
Egenkapital  
  
2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.202.000 366.000 553.000 464.000 263.000
Resultat: 52.000 400.000 90.000 182.000 16.000
Egenkapital: 1.440.000 1.400.000 1.091.000 1.061.000 -470.000
Regnskap for  Eikeli As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.202.000 366.000 553.000 464.000 263.000
Driftskostnader -1.824.000 -1.104.000 -450.000 -276.000 -247.000
Driftsresultat -622.000 -738.000 103.000 187.000 16.000
Finansinntekter 713.000 1.159.000 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -21.000 -13.000 -5.000 0
Finans 674.000 1.138.000 -13.000 -5.000 0
Resultat før skatt 52.000 400.000 90.000 182.000 16.000
Skattekostnad -11.000 -91.000 -21.000 -22.000 0
Årsresultat 40.000 309.000 69.000 160.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.160.000 5.610.000 2.889.000 1.296.000 1.069.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 1.690.000 94.000 106.000 180.000
Sum eiendeler 6.366.000 7.300.000 2.983.000 1.402.000 1.249.000
Sum opptjent egenkapital -560.000 -600.000 -909.000 -939.000 -1.070.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.400.000 1.091.000 1.061.000 -470.000
Sum langsiktig gjeld 2.125.000 2.037.000 184.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.802.000 3.863.000 1.709.000 329.000 1.719.000
Sum gjeld og egenkapital 6.367.000 7.300.000 2.984.000 1.402.000 1.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 856.000 366.000 553.000 464.000 263.000
Andre inntekter 346.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.202.000 366.000 553.000 464.000 263.000
Varekostnad -280.000 -31.000 -32.000 -102.000 -5.000
Lønninger -766.000 -644.000 -276.000 -90.000 -187.000
Avskrivning -129.000 -68.000 -27.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -649.000 -361.000 -115.000 -84.000 -55.000
Driftskostnader -1.824.000 -1.104.000 -450.000 -276.000 -247.000
Driftsresultat -622.000 -738.000 103.000 187.000 16.000
Finansinntekter 713.000 1.159.000 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -21.000 -13.000 -5.000 0
Finans 674.000 1.138.000 -13.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 -321.000 -39.000 -29.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 309.000 69.000 160.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 636.000 250.000 318.000 171.000 0
Sum varige driftsmidler 636.000 250.000 318.000 171.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.524.000 5.360.000 2.572.000 1.126.000 1.069.000
Sum anleggsmidler 5.160.000 5.610.000 2.889.000 1.296.000 1.069.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 386.000 427.000 77.000 58.000 156.000
Andre fordringer 777.000 1.185.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 77.000 17.000 48.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 1.690.000 94.000 106.000 180.000
Sum eiendeler 6.366.000 7.300.000 2.983.000 1.402.000 1.249.000
Sum opptjent egenkapital -560.000 -600.000 -909.000 -939.000 -1.070.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.400.000 1.091.000 1.061.000 -470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 16.000 21.000 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.125.000 2.037.000 184.000 12.000 0
Leverandørgjeld 306.000 878.000 68.000 64.000 6.000
Betalbar skatt 9.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 75.000 153.000 95.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.429.000 2.909.000 1.488.000 169.000 1.634.000
Sum kortsiktig gjeld 2.802.000 3.863.000 1.709.000 329.000 1.719.000
Sum gjeld og egenkapital 6.367.000 7.300.000 2.984.000 1.402.000 1.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.596.000 -2.173.000 -1.615.000 -223.000 -1.539.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.1 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.1 0.3 0.2
Soliditet 22.6 19.2 36.6 75.7 -37.6
Resultatgrad -51.7 -201.6 18.6 40.3 6.1
Rentedekningsgrad -15.9 -35.1 7.9 37.4
Gjeldsgrad 3.4 4.2 1.7 0.3 -3.7
Total kapitalrentabilitet 1.4 5.8 3.5 13.3 1.3
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex