Eikeli Borettslag
Juridisk navn:  Eikeli Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
C/O Boligbyggelaget Usbl, Avd.Lier Postboks 100 C/O Boligbyggelaget Usbl, Avd.Lier Hegsbroveien 60 Fax: 32226471
3401 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 976786033
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/1996
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.07%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
5.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.361.000 1.362.000 1.317.000 1.335.000 1.335.000
Resultat: 450.000 300.000 476.000 553.000 288.000
Egenkapital: 8.399.000 7.949.000 7.650.000 7.174.000 6.620.000
Regnskap for  Eikeli Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.361.000 1.362.000 1.317.000 1.335.000 1.335.000
Driftskostnader -860.000 -1.006.000 -775.000 -713.000 -947.000
Driftsresultat 500.000 356.000 542.000 622.000 389.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 8.000 7.000
Finanskostnader -59.000 -61.000 -69.000 -77.000 -107.000
Finans -51.000 -57.000 -66.000 -69.000 -100.000
Resultat før skatt 450.000 300.000 476.000 553.000 288.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 450.000 300.000 476.000 553.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000
Sum omløpsmidler 996.000 905.000 974.000 787.000 601.000
Sum eiendeler 20.355.000 20.264.000 20.333.000 20.146.000 19.960.000
Sum opptjent egenkapital 8.399.000 7.949.000 7.650.000 7.174.000 6.620.000
Sum egenkapital 8.399.000 7.949.000 7.650.000 7.174.000 6.620.000
Sum langsiktig gjeld 11.832.000 12.196.000 12.558.000 12.913.000 13.262.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 119.000 125.000 60.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 20.358.000 20.266.000 20.335.000 20.149.000 19.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.361.000 1.362.000 1.317.000 1.335.000 1.335.000
Driftsinntekter 1.361.000 1.362.000 1.317.000 1.335.000 1.335.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -114.000 -111.000 -86.000 -70.000 -70.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -746.000 -895.000 -689.000 -643.000 -877.000
Driftskostnader -860.000 -1.006.000 -775.000 -713.000 -947.000
Driftsresultat 500.000 356.000 542.000 622.000 389.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 8.000 7.000
Finanskostnader -59.000 -61.000 -69.000 -77.000 -107.000
Finans -51.000 -57.000 -66.000 -69.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 450.000 300.000 476.000 553.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 90.000 91.000 76.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 907.000 814.000 898.000 787.000 601.000
Sum omløpsmidler 996.000 905.000 974.000 787.000 601.000
Sum eiendeler 20.355.000 20.264.000 20.333.000 20.146.000 19.960.000
Sum opptjent egenkapital 8.399.000 7.949.000 7.650.000 7.174.000 6.620.000
Sum egenkapital 8.399.000 7.949.000 7.650.000 7.174.000 6.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.832.000 12.196.000 12.558.000 12.913.000 13.262.000
Leverandørgjeld 74.000 79.000 72.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 40.000 53.000 55.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 119.000 125.000 60.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 20.358.000 20.266.000 20.335.000 20.149.000 19.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 871.000 786.000 849.000 727.000 524.000
Likviditetsgrad 1 8 7.6 7.8 13.1 7.8
Likviditetsgrad 2 8 7.6 7.8 13.1 7.9
Soliditet 41.3 39.2 37.6 35.6 33.2
Resultatgrad 36.7 26.1 41.2 46.6 29.1
Rentedekningsgrad 8.5 5.8 7.9 8.1 3.7
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0
Total kapitalrentabilitet 2.5 1.8 2.7 3.1 2.0
Signatur
31.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex