Eikeli Klinikken As
Juridisk navn:  Eikeli Klinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bærumsveien 204 Bærumsveien 204 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 917800472
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Riktigregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.71%
Resultat  
  
291.95%
Egenkapital  
  
18.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.718.000 2.104.000 2.778.000 707.000
Resultat: 167.000 -87.000 683.000 287.000
Egenkapital: 829.000 698.000 763.000 242.000
Regnskap for  Eikeli Klinikken As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.718.000 2.104.000 2.778.000 707.000
Driftskostnader -3.426.000 -2.023.000 -1.932.000 -387.000
Driftsresultat 292.000 82.000 847.000 320.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -126.000 -168.000 -164.000 -33.000
Finans -125.000 -168.000 -164.000 -33.000
Resultat før skatt 167.000 -87.000 683.000 287.000
Skattekostnad -37.000 22.000 -161.000 -70.000
Årsresultat 130.000 -65.000 522.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 5.169.000 5.160.000 4.957.000
Sum omløpsmidler 803.000 260.000 255.000 258.000
Sum eiendeler 917.000 5.429.000 5.415.000 5.215.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 674.000 739.000 217.000
Sum egenkapital 829.000 698.000 763.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 4.074.000 4.336.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 657.000 316.000 4.930.000
Sum gjeld og egenkapital 917.000 5.429.000 5.415.000 5.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.227.000 1.906.000 2.583.000 707.000
Andre inntekter 491.000 198.000 195.000 0
Driftsinntekter 3.718.000 2.104.000 2.778.000 707.000
Varekostnad -1.870.000 0 -587.000 0
Lønninger -317.000 -278.000 -334.000 -152.000
Avskrivning -70.000 -105.000 -105.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.169.000 -1.640.000 -906.000 -214.000
Driftskostnader -3.426.000 -2.023.000 -1.932.000 -387.000
Driftsresultat 292.000 82.000 847.000 320.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -126.000 -168.000 -164.000 -33.000
Finans -125.000 -168.000 -164.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 -65.000 522.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 5.055.000 5.160.000 4.957.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 5.055.000 5.160.000 4.957.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 5.169.000 5.160.000 4.957.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 173.000 40.000 13.000 2.000
Andre fordringer 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 631.000 220.000 241.000 255.000
Sum omløpsmidler 803.000 260.000 255.000 258.000
Sum eiendeler 917.000 5.429.000 5.415.000 5.215.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 674.000 739.000 217.000
Sum egenkapital 829.000 698.000 763.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 79.000 42.000 64.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.480.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 4.074.000 4.336.000 43.000
Leverandørgjeld 13.000 0 150.000 0
Betalbar skatt 0 0 140.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 16.000 6.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -7.000 641.000 20.000 406.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 657.000 316.000 4.930.000
Sum gjeld og egenkapital 917.000 5.429.000 5.415.000 5.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 793.000 -397.000 -61.000 -4.672.000
Likviditetsgrad 1 80.3 0.4 0.8 0.1
Likviditetsgrad 2 80.3 0.4 0.8 0.1
Soliditet 90.3 12.9 14.1 4.6
Resultatgrad 7.9 3.9 30.5 45.3
Rentedekningsgrad 2.3 0.5 5.2 9.7
Gjeldsgrad 0.1 6.8 6.1 20.5
Total kapitalrentabilitet 31.9 1.5 15.6 6.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex