Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eikelia As
Juridisk navn:  Eikelia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Olav Martin Sørli Oscar Omdals terrasse 21 c/o Olav Martin Sørli Oscar Omdals terrasse 21 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920016677
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-162.77%
Egenkapital  
  
-393.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -247.000 -94.000 0
Egenkapital: -311.000 -63.000 30.000
Regnskap for  Eikelia As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -188.000 -63.000 0
Driftsresultat -188.000 -63.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -31.000 0
Finans -60.000 -31.000 0
Resultat før skatt -247.000 -94.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -247.000 -94.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.474.000 1.474.000 0
Sum omløpsmidler 34.000 12.000 36.000
Sum eiendeler 1.508.000 1.486.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -341.000 -93.000 0
Sum egenkapital -311.000 -63.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.740.000 1.520.000 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 30.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.487.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -63.000 0
Driftskostnader -188.000 -63.000 0
Driftsresultat -188.000 -63.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -31.000 0
Finans -60.000 -31.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -247.000 -94.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.474.000 1.474.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.474.000 1.474.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.474.000 1.474.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.000 12.000 36.000
Sum omløpsmidler 34.000 12.000 36.000
Sum eiendeler 1.508.000 1.486.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -341.000 -93.000 0
Sum egenkapital -311.000 -63.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.740.000 1.520.000 0
Leverandørgjeld 4.000 14.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 16.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 30.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.487.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -45.000 -18.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 6
Soliditet -20.6 -4.2 83.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.1 -
Gjeldsgrad -5.8 -24.6 0.2
Total kapitalrentabilitet -12.5 -4.2 0
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex